pl en

MPEC Olsztyn

...z nami zawsze
będzie cieplej...

Taryfa dla ciepła i cennik

Uprzejmie informujemy, iż decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 lutego 2017 r. nr OGD.4210.44.14.2016.2017.156.XVI.DJ została zatwierdzona XVI Taryfa dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie. Taryfa wraz z decyzją Prezesa URE została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 13 lutego 2017 r., pozycja 648.

Informujemy, iż ceny ciepła i stawki opłat wynikające z zatwierdzonej taryfy MPEC będą obowiązywać od dnia 1 marca 2017 r. 

Nowa taryfa MPEC (obowiązujaca od 1 marca 2017 r.) oraz wprowadzona z dniem 1 stycznia 2017 r. taryfa Michelin Polska, skutkują wzrostem średniorocznych cen ciepła i stawek opłat za usługi przesyłowe dla Odbiorców o ok. 2,8%.

Więcej na temat prac nad XVI Taryfą - TUTAJ
 

Ceny i stawki obowiązujące od 1 marca 2017 roku:

L.p. Symbol grupy odbiorców Cena za moc zamówioną
[zł/MW/msc]
Cena ciepła [zł/GJ] Cena nośnika ciepła
[zł/m3]
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
[zł/GJ]
1. S-111 4.088,28 27,31 8,72 3.099,55 13,95
2. S-112 4.088,28 27,31 8,72 3.172,59 19,29
3. S-113 4.088,28 27,31 8,72 2.960,58 13,72
4. S-114 4.088,28 27,31 8,72 2.830,09 12,37
5. S-115 4.088,28 27,31 8,72 2272,22 10,69

Odbiorców zasilanych z lokalnych źródeł ciepła obowiązują stawki wprowadzone od 1 marca 2017 r. :

L.p. Symbol grupy odbiorców Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty za ciepło [zł/GJ]
1. G-110 8.426,85 45,84
2.  K-110 - 43,82

Stawki opłat w ujęciu netto, do których doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dn. 10 lutego 2017 r. nr OGD.4210.44.14.2016.2017.156.XVI.DJ - Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 


Ceny i stawki, które obowiązywały od 1 stycznia 2017 roku do 28 lutego 2017 roku (w związku z wprowadzeniem nowej taryfy dla Michelin Polska). 

L.p. Symbol grupy odbiorców Cena za moc zamówioną
[zł/MW/msc]
Cena ciepła [zł/GJ] Cena nośnika ciepła
[zł/m3]
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
[zł/GJ]
1. S-111 3.866,96 26,77 8,60 3.228,12 12,78
2. S-112 3.866,96 26,77 8,60 3.513,67 17,65
3. S-113 3.866,96 26,77 8,60 3 .072,49 12,96
4. S-114 3.866,96 26,77 8,60 2.967,04 12,02
5. S-115 3.866,96 26,77 8,60 2.356,83 10,11

Ceny i stawki, które obowiązywały od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. 

L.p. Symbol grupy odbiorców Cena za moc zamówioną
[zł/MW/msc]
Cena ciepła [zł/GJ] Cena nośnika ciepła
[zł/m3]
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
[zł/MW/msc]
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
[zł/GJ]
1. S-111 3.870,53 26,81 8,61 3.228,12 12,78
2. S-112 3.870,53 26,81 8,61 3.513,67 17,65
3. S-113 3.870,53 26,81 8,61 3 .072,49 12,96
4. S-114 3.870,53 26,81 8,61 2.967,04 12,02
5. S-115 3.870,53 26,81 8,61 2.356,83

10,11

Stawki opłat w ujęciu netto, do których doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Aktualności

Sklep internetowy

Sprawdź ofertę

Stacja meteo "Słoneczny Stok" w Olsztynie

Położenie geograficzne: 53°47' N; 20°30' E
Temperatura powietrza: 16.2 °C
Prędkość wiatru: 0.5 m/s
Nasłonecznienie: 60.0 W/m2

Ciepłownia "Kortowo"

Przepływ wody sieciowej: 70.0 m3/h
Moc źródła ciepła: 0.9 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 52.0 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 49.0 °C

Elektrociepłownia "Michelin"

Przepływ wody sieciowej: 715.0 m3/h
Moc źródła ciepła: 20.0 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 68.4 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 43.7 °C

facebook