pl en

MPEC Olsztyn

...z nami zawsze
będzie cieplej...

Obsługa instalacji i Pogotowie Techniczne

Zawieramy wieloletnie umowy o Stałą Obsługę Instalacji. Zgodnie z umową proponujemy objęcie całodobową opieką instalacji:

  • centralnego ogrzewania,
  • ciepłej wody użytkowej,
  • wodno – kanalizacyjnej,
  • gazowej,
  • elektrycznej.

Gwarantujemy całodobowe usługi Pogotowia Technicznego pod telefonem 993.

Zapewniamy odbiorcom komfort cieplny w pomieszczeniach oraz wszelkie usługi związane z dystrybucją ciepła, polegające na eksploatacji i bieżących naprawach instalacji wewnętrznych w budynkach.
Nasza wysoko wykwalifikowana kadra, ma wszelkie wymagane uprawnienia i umiejętności praktyczne. Jako specjalistyczna firma ciepłownicza, od wielu lat eksploatująca sieci, węzły i instalacje odbiorcze, dysponujemy odpowiednim zapleczem technicznym i materiałowym do świadczenia usług w proponowanym zakresie.

Od wielu lat współpracujemy ze wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi. Ich zadowolenie to gwarancja jakości usług, jakie świadczymy.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Sekcją ds. Handlowych, tel. (89) 524 12 52, e-mail: kstanek@mpec.olsztyn.pl

Aktualności

Sklep internetowy

Sprawdź ofertę

Stacja meteo "Słoneczny Stok" w Olsztynie

Położenie geograficzne: 53°47' N; 20°30' E
Temperatura powietrza: 5.5 °C
Prędkość wiatru: 4.0 m/s
Nasłonecznienie: 19.0 W/m2

Ciepłownia "Kortowo"

Przepływ wody sieciowej: 1650.1 m3/h
Moc źródła ciepła: 50.4 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 70.5 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 43.6 °C

Elektrociepłownia "Michelin"

Przepływ wody sieciowej: 1207.0 m3/h
Moc źródła ciepła: 31.2 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 66.4 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 43.7 °C

facebook