pl en

MPEC Olsztyn

...z nami zawsze
będzie cieplej...

Przyłącz się do nas

 1. Uzyskanie wstępnej informacji

  Należy skontaktować się z Sekcją ds. Handlowych w celu uzyskania wstępnej informacji o technicznych możliwościach  podłączenia.

  Sekcja ds. Handlowych
  tel.: 89 524 12 52
  fax. 89 524 02 10
  ul. Słoneczna 46
  pokój nr 204

 2. Złóż wniosek

  Po uzyskaniu potwierdzenia z Sekcji ds. Handlowych i możliwości rozpoczęcia procedury formalnej, należy złożyć "Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej".

  Wniosek można pobrać w siedzibie MPEC Spółka z o.o. lub TUTAJ
   

 3. Wypełniony wniosek należy złożyć drogą pocztową lub osobiście w Kancelarii Głównej (pokój nr 2).

 4. Otrzymaj "Warunki przyłączenia..." wraz z projektem Umowy o przyłączenie

  Po dokonaniu szczegółowej analizy, wnioskodawca otrzymuje od MPEC Spółka z o.o. "Warunki przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej miasta Olsztyna" wraz z projektem Umowy o przyłączenie. Umowa zawiera zasady finansowania i realizacji inwestycji.

 5. Realizacja inwestycji

  Po podpisaniu umowy o przyłączenie, następuje realizacja inwestycji wg ustaleń zawartych w umowie o przyłączenie.

 6. Podpisz Umowę Sprzedaży Ciepła i korzystaj z dostarczonego ciepła

  W celu korzystania z dostarczanego ciepła należy podpisać Umowę Sprzedaży Ciepła.

  Za podpisanie Umowy Sprzedaży Ciepła odpowiada:

  Dział Obsługi Odbiorców Ciepła
  tel. (89) 524 12 08
  email: boo@mpec.olsztyn.pl
  ul. Słoneczna 46, pokój nr 13

Aktualności

Sklep internetowy

Sprawdź ofertę

Stacja meteo "Słoneczny Stok" w Olsztynie

Położenie geograficzne: 53°47' N; 20°30' E
Temperatura powietrza: 5.5 °C
Prędkość wiatru: 5.1 m/s
Nasłonecznienie: 16.0 W/m2

Ciepłownia "Kortowo"

Przepływ wody sieciowej: 1641.8 m3/h
Moc źródła ciepła: 52.8 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 73.2 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 43.7 °C

Elektrociepłownia "Michelin"

Przepływ wody sieciowej: 1217.0 m3/h
Moc źródła ciepła: 30.9 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 68.6 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 43.7 °C

facebook