pl en

MPEC Olsztyn

...z nami zawsze będzie cieplej...

Aktualności

 • Dialog techniczny - jest wielu chętnych

  dodano: 2017-10-05 14:57:00

  Mimo unieważnienia postępowania na wybór partnera prywatnego w celu realizacji dostaw ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej, nie zaniechaliśmy realizacji tego przedsięwzięcia. Wybudowanie nowego źródła ciepła w Olsztynie, które uzupełni moce wytwórcze systemu po wycofaniu się koncernu Michelin z realizacji dostaw ciepła na potrzeby komunalne, jest koniecznością, aby zabezpieczyć mieszkańców Olsztyna w ciepło.

  Drugim, niezbędnym elementem projektu jest zagospodarowanie frakcji energetycznej wytwarzanej z odpadów komunalnych przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie oraz pozostałe zakłady na terenie województwa.

  Mając na względzie powyższe okoliczności, podjęliśmy kroki zmierzające do najszybszego wszczęcia nowego przetargu na wybór wykonawcy. Aby jednak uzyskać możliwie najkorzystniejsze oferty, które będziemy w stanie zaakceptować, postanowiliśmy powtórnie przeanalizować nasze podejście do modelu organizacyjnego przedsięwzięcia, tak aby dostosować je do obecnych uwarunkowań rynkowych.

  W tym celu, jeszcze przed wszczęciem formalnej procedury przetargowej, zdecydowalismy się na przeprowadzenie dialogu technicznego. Dialog techniczny jest procedurą przewidzianą w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych, która  przeprowadzana jest przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia w celu uzyskania informacji od potencjalnych wykonawców, doradców i innych podmiotów zainteresowanych w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków przyszłej umowy.

  W dniu 5 września 2017 r. na stronach BIP zamieściliśmy ogłoszenie o wszczęciu dialogu technicznego, a termin składania zgłoszeń upłynął w dniu 20 września 2017 r. Nasze ogłoszenie spotkało się z dużym odzewem, w wyznaczonym terminie wpłynęły 32 zgłoszenia od niżej wymienionych podmiotów:

  1. TIRU SA
  2. Babcock & Wilcox Vølund A/S
  3. SKT Sp. z o.o.
  4. EEW Energy from Waste Polska Sp. z o. o.
  5. Veolia Energia Polska SA
  6. ITPOK Gdańsk Sp. z o. o.
  7. BUDIMEX S.A.
  8. Mostostal Warszawa S.A.
  9. ENERIS Ochrona Środowiska Sp. z o.o.
  10.  SUEZ Polska Sp. z o.o.
  11. PGNiG TERMIKA SA
  12. SFW Energia Sp. z o.o.
  13. GETEC Polska Sp. z o.o.
  14. Doosan Lentjes GmbH
  15. ASTALDI S.p.A.
  16. REMONDIS Sp. z o.o.
  17. RAFAKO S.A.
  18. MVV Umwelt GmbH
  19. Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.
  20. ENERGA Wytwarzanie SA
  21. CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
  22. SBB ENERGY S.A.
  23. Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.S. Oddział w Polsce
  24. PAUL WURTH ENERGY s.r.l.
  25. A.S.A. Eko Polska Sp. z o. o.
  26. Valmet Technologies Oy
  27.  Keppel Seghers Belgium NV
  28. Abengoa Energia S.A.
  29. NOVAGO Sp. z o. o.
  30. China Everbright International Limited
  31. Constructiones Industrielles Da La Mediterranee  Cnim
  32. CEZ SKAWINA S.A.

  Aktualnie dialog prowadzony jest w formie indywidualnych spotkań z uczestnikami dialogu według jednolitego scenariusza. Zakładamy, że do dnia 16 października 2017 r. zostanie zakończona pierwsza runda spotkań, po czym wszystkie podmioty, które zgłosiły się do dialogu planujemy zaprosić do udziału w drugiej rundzie spotkań. Zakończenie dialogu technicznego nastąpi z końcem października br., po czym przystąpimy do prac nad dokumentacją przetargową, aby jeszcze w bieżącym roku ogłosić postępowanie przetargowe.

  Podkreślamy, iż udział lub brak udziału w dialogu technicznym w żadnym wypadku nie ogranicza zainteresowanym wykonawcom możliwości ubiegania się o zamówienie w planowanym postępowaniu przetargowym. Uczestniczenie w dialogu technicznym ma charakter niezobowiązujący dla stron i nie powoduje żadnych preferencji dla wykonawców w nim uczestniczących.

Aktualności

Sklep internetowy

Sprawdź ofertę

Stacja meteo "Słoneczny Stok" w Olsztynie

Położenie geograficzne: 53°47' N; 20°30' E
Temperatura powietrza: 23.4 °C
Prędkość wiatru: 1.9 m/s
Nasłonecznienie: 740.0 W/m2

Ciepłownia "Kortowo"

Przepływ wody sieciowej: 34.9 m3/h
Moc źródła ciepła: 0.6 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 41.5 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 43.1 °C

Elektrociepłownia "Michelin"

Przepływ wody sieciowej: 788.0 m3/h
Moc źródła ciepła: 25.2 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 71.8 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 44.8 °C

facebook