pl en

MPEC Olsztyn

...z nami zawsze
będzie cieplej...

MPEC w liczbach

  • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zaopatruje w ciepło ponad 60% olsztyńskich mieszkań i instytucji. Energia cieplna trafia do 917 odbiorców przez 1289 węzłów ciepłowniczych (dane na rok 2015). 
  • W ciepłowni Kortowo pracuje pięć kotłów WR-25, w tym dwa zmodernizowane (technologia ścian szczelnych), przystosowane do współspalania biomasy. Całkowita nominalna moc cieplna źródła wynosi 179,0 MW (stan na dzień 31.12.2015). 
  • Ciepłownia „Kortowo” spala średnio 150 ton miału na dobę.
  • Każdego roku Ciepłownia Kortowo zużywa ok. 70 tysięcy ton miału węglowego. Gdyby chcieć taką ilość przywieźć jednorazowo koleją, potrzebny byłby skład liczący ponad 1300 wagonów.
  • W 2015 w MPEC Sp. z o.o. wyprodukowano 1 009 214 GJ energii cieplnej.
  • Łączna długość miejskiej sieci ciepłowniczej eksploatowanej przez przedsiębiorstwo wynosi 155 km (rok 2015), w tym ponad 99 km (64%) w technologii nowoczesnych rur preizolowanych.
  • MPEC to pierwsze przedsiębiorstwo ciepłownicze w Polsce, które zainstalowało rury preizolowane. Było to w sierpniu 1990 roku.
  • Jednym z charakterystycznych widoków przy wjeździe do Olsztyna jest widoczny z daleka komin ciepłowni „Kortowo”. Ma on 120 metrów wysokości.

Aktualności

Sklep internetowy

Sprawdź ofertę

facebook