pl en

MPEC Olsztyn

...z nami zawsze będzie cieplej...

Odpowiedzialność społeczna

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie od początku swego istnienia współdziała z bliższym i dalszym otoczeniem w różnych sferach. Dla władz i pracowników Spółki bycie odpowiedzialnym społecznie oznacza nie tylko spełnienie wszystkich wymogów formalnych i prawnych, ale także stałe inwestycje w zasoby ludzkie,  ochronę środowiska i relacje z otoczeniem.
Spółka na bieżąco informuje zainteresowanych o prowadzonych inwestycjach, remontach, pracach przy usuwaniu ewentualnych awarii – nie tylko odpowiednio zaadresowanymi pismami, ale również na swojej stronie internetowej i w poważniejszych przypadkach – komunikatami wysyłanymi do lokalnych mediów.
Spółka była też inicjatorem utworzenia Olsztyńskiej Rady na Rzecz Rozwoju Ciepłownictwa skupiającej największych odbiorców ciepła. Patronowała powstaniu Warmińsko – Mazurskiego Klastra „Razem Cieplej”. Stale angażuje się w kulturalne, sportowe i społeczne inicjatywy społeczności lokalnej, między innymi poprzez finansowe wspieranie różnych form jej aktywności.
Usystematyzowaniu tych działań służy „Regulamin udzielania wsparcia finansowego lub rzeczowego podmiotom realizujących zadania o charakterze charytatywnym lub społecznym przez MPEC spółka z o.o w Olsztynie”.

Przykładami działalności w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu są:

  • wsparcie akcji Szpitala Dziecięcego promującej bezpieczną jazdę na rowerach – zakup i przekazanie oddziałowi chirurgii dziecięcej 30 kasków o wartości 1800 zł,
  • zakup okien do pawilonu hotelowego dla matek budowanego przez Szpital Dziecięcy,
  • sfinansowanie strojów sportowych dla reprezentacji halowej piłki nożnej MPEC,
  • stała obecność promocyjna Spółki na festynach organizowanych przez rady osiedli w zamian za udzieloną organizatorom pomoc finansową,
  • pomoc finansowa w zakupie różnego rodzaju sprzętu leczniczego przez Szpital Miejski, między innymi wysokiej klasy elektrokardiografu,
  • działalność na rzecz promowania pozytywnych wartości, jakie niesie sport, poprzez aktywizację i edukację sportową dzieci i młodzieży z regionu olsztyńskiego – turnieje MPEC Handball CUP,
  • stałe wspieranie drużyny piłki ręcznej OKPR Warmia Traveland,
  • całoroczny cykl wycieczek edukacyjnych dla uczniów olsztyńskich szkół i studentów Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego do Ciepłowni Kortowo - jako przyszłych, potencjalnych odbiorców ciepła,
  • trwające od kilkunastu lat praktyki dla studentów wydziałów ochrony środowiska i nauk technicznych, mające na celu zapoznanie ich ze specyfiką działalności MPEC.

Aktualności

Sklep internetowy

Sprawdź ofertę

Stacja meteo "Słoneczny Stok" w Olsztynie

Położenie geograficzne: 53°47' N; 20°30' E
Temperatura powietrza: 2.8 °C
Prędkość wiatru: 1.1 m/s
Nasłonecznienie: 1.0 W/m2

Ciepłownia "Kortowo"

Przepływ wody sieciowej: 1805.6 m3/h
Moc źródła ciepła: 71.2 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 78.3 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 44.7 °C

Elektrociepłownia "Michelin"

Przepływ wody sieciowej: 1226.0 m3/h
Moc źródła ciepła: 46.7 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 76.0 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 43.0 °C

facebook