pl en

MPEC Olsztyn

...z nami zawsze
będzie cieplej...

Aktualności

 • Zarząd Województwa popiera inwestycję MPEC

  dodano: 2015-03-06 16:12:00

  Zarząd województwa warmińsko – mazurskiego poparł budowę instalacji termicznego przekształcania frakcji palnej z odpadów komunalnych, która będzie realizowana w Olsztynie. Zdaniem Zarządu planowana inwestycja powinna powstać jak najszybciej, bowiem jest niezbędna dla domknięcia system gospodarki odpadami na terenie naszego województwa.

  Przypomnijmy -  na terenie Województwa Warmińsko – Mazurskiego powstało pięć Regionalnych Instalacji Przekształcania Odpadów Komunalnych, budowa szóstego – największego zakładu w Olsztynie zostanie zakończona w połowie bieżącego roku. Wszystkie zakłady współfinansowane były ze środków pomocowych Unii Europejskiej w poprzedniej perspektywie finansowania (2007-2013). W powstałych instalacjach mechaniczno – biologicznej obróbki odpadów (MBP), ze strumienia „zmieszanych” odpadów komunalnych w pierwszej kolejności odzyskuje się materiały i surowce, następnie usuwane są wszelkie zanieczyszczenia i balasty, a pozostałość jest rozdrabniana i podsuszana, dzięki czemu uzyskuje się tzw. frakcję palną odpadów komunalnych, która może być wykorzystana do celów energetycznych. Podkreślić należy, iż frakcja palna odpadów komunalnych nadal ma status odpadu i może być spalana wyłącznie w instalacjach termicznego unieszkodliwiana odpadów komunalnych (tzw. spalarniach) lub cementowniach. Zgodnie z polityką Unii Europejskiej, odpady o kaloryczności powyżej 6 MJ/kg nie mogą być składowane na wysypiskach. Polska w najbliższym czasie zobligowana będzie do implementowania tych wymogów. A zatem inwestycja planowana przez MPEC wychodzi naprzeciw potrzebie kompleksowego zagospodarowania odpadów w województwie.
  W swoim stanowisku Zarząd Województwa deklaruje, iż instalacja termicznego unieszkodliwiania frakcji palnej z odpadów komunalnych zostanie wpisana do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO). Wpisanie instalacji do WPGO pozwoli na skuteczne aplikowanie o środki pomocowe Unii Europejskiej z nowej perspektywy finansowania (2014-2020), a także o środki będące w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

   

  Podkreślić należy, że inwestycja ta spełni potrzeby energetyczne miasta Olsztyna, po wyłączeniu z eksploatacji elektrociepłowni Michelin. Charakter inwestycji pozwala na zaspokojenie dwóch realnych potrzeb regionu – zagospodarowania odpadów oraz dostaw ciepła. Cała energia, która będzie wytworzona w instalacji zostanie spożytkowana na ogrzewanie Olsztyna, a energia elektryczna będzie bezpośrednio dostarczana do sieci elektroenergetycznej.
   

  MPEC zamierza zrealizować inwestycję w formule partnerstwa publiczno – prywatnego. Od grudnia 2012 r. toczy się postępowanie pn. „Wybór partnera prywatnego w celu realizacji dostaw ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Olsztynie”. Od lipca 2013 r. z Partnerami Prywatnymi, którzy wybrani zostali na podstawie kryteriów dopuszczających, toczy się dialog konkurencyjny, w którym uzgadniane są wszelkie aspekty planowanego przedsięwzięcia – w tym koncepcja techniczna.
   

  Zakończenie dialogu planowane jest na koniec czerwca, a wybór partnera prywatnego nastąpi w pierwszym kwartale 2016 r. Planuje się, iż rozpoczęcie prac budowalnych nastąpi w pierwszym kwartale 2017, a nowa instalacja zostanie uruchomiona w połowie 2020 r.

Zdjęcia

Pliki

Aktualności

Sklep internetowy

Sprawdź ofertę

Stacja meteo "Słoneczny Stok" w Olsztynie

Położenie geograficzne: 53°47' N; 20°30' E
Temperatura powietrza: °C
Prędkość wiatru: m/s
Nasłonecznienie: W/m2

Ciepłownia "Kortowo"

Przepływ wody sieciowej: m3/h
Moc źródła ciepła: MW
Temp. wody zasilającej MSC: °C
Temp. wody zwracanej z MSC: °C

Elektrociepłownia "Michelin"

Przepływ wody sieciowej: m3/h
Moc źródła ciepła: MW
Temp. wody zasilającej MSC: °C
Temp. wody zwracanej z MSC: °C

facebook