pl en

MPEC Olsztyn

...z nami zawsze
będzie cieplej...

Aktualności

 • Zakończono nabór wniosków

  dodano: 2014-07-11 13:52:00

  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie w dniu 3 czerwca 2014 r. ogłosiło postępowanie dotyczące zapewnienia dostaw paliwa alternatywnego do planowanej Elektrociepłowni Olsztyn. Termin składania wstępnych wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upłynął w dniu 11 lipca 2014 r. o godz. 12.00. Ogółem wpłynęło 16 wniosków.

  Postępowanie, które prowadzone jest w trybie negocjacji z ogłoszeniem, składać będzie się z 3 etapów:

  I. etap - wyłonienie Wykonawców spełniających wymagania zawarte w ogłoszeniu, zaproszenie do drugiego etapu.
  II. etap - negocjacje z wyłonionymi Wykonawcami w zakresie technicznych i finansowych  warunków dostaw; przygotowanie Szczególnych Warunków Realizacji Zamówienia (SWRZ) oraz projektu umowy.
  III. etap - zaproszenie Wykonawców do złożenia ofert.

  Przetarg na dostawy paliwa alternatywnego związany jest z prowadzonym postępowaniem pn. „Wybór partnera prywatnego w celu świadczenia dostaw ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej”, w ramach którego planowana jest budowa nowej elektrociepłowni w Olsztynie.  Elektrociepłownia (Zakład Energetycznego Wykorzystania Odpadów) wytwarzać będzie ciepło i energię elektryczną z paliwa alternatywnego, które powstaje w wyniku przetworzenia odpadów komunalnych.

  W wyniku postępowania planowane jest zawarcie długoletnich umów na dostawy paliwa alternatywnego, a minimalny okres realizacji zamówienia wynosi 5 lat. Spółka MPEC jest zainteresowana dostawami paliwa z odpadów na poziomie 85.000-100.000 ton rocznie. Pierwsze dostawy do nowej elektrociepłowni rozpoczną się po jej uruchomieniu, które planowane jest w połowie 2019 r.

  Szczegóły dotyczące projektu: www.ec.olsztyn.pl 
  Szczegóły dotyczące postępowania:  www.bip.mpec.olsztyn.pl

Aktualności

Sklep internetowy

Sprawdź ofertę

Stacja meteo "Słoneczny Stok" w Olsztynie

Położenie geograficzne: 53°47' N; 20°30' E
Temperatura powietrza: °C
Prędkość wiatru: m/s
Nasłonecznienie: W/m2

Ciepłownia "Kortowo"

Przepływ wody sieciowej: m3/h
Moc źródła ciepła: MW
Temp. wody zasilającej MSC: °C
Temp. wody zwracanej z MSC: °C

Elektrociepłownia "Michelin"

Przepływ wody sieciowej: m3/h
Moc źródła ciepła: MW
Temp. wody zasilającej MSC: °C
Temp. wody zwracanej z MSC: °C

facebook