pl en

MPEC Olsztyn

...z nami zawsze
będzie cieplej...

Aktualności

 • Żądanie sprostowania treści artykułu na portalu debata.olsztyn.pl

  dodano: 2016-12-16 10:36:00

  Olsztyn, dnia 16 grudnia 2016 r.

  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.
  Ul. Słoneczna 46, 10-710 Olsztyn

  Pan

  Bogdan  Bachmura
  Redaktor Naczelny
  Portal „Debata”

  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie na podstawie art. 31 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. (Dz. U. Nr 5, poz. 24 ze zm.) żąda natychmiastowego zamieszczenia niniejszego sprostowania dotyczącego artykułu, który pojawił się w dniu 15 grudnia 2016 r. na stronie: www.debata.olsztyn.pl pt. „Olsztyński MPEC pali dokumenty !” (http://www.debata.olsztyn.pl/wiadomoci/olsztyn/5441-olsztynski-mpec-pali-dokumenty-najnowsze-slajd-kafelek.html), autorstwa red. Adama Sochy. W artykule podano nierzetelne i nieprawdziwe informacje jakoby MPEC sp. z o.o. paliła „kluczowe dokumenty dotyczące podejmowanych decyzji w sprawie budowy najpierw Kombinatu Energetycznego na gaz, a później spalarni śmieci, w tym KORESPONDENCJA MPEC-u z MICHELIN w sprawie kontynuacji dostaw 40 procent ciepła dla Olsztyna.”

  Treść sprostowania:
  „MPEC sp. z o.o. jednoznacznie zaprzecza, aby były niszczone jakiekolwiek dokumenty dotyczące projektu budowy nowego źródła ciepła, jak również korespondencja z Michelin Polska S.A. Cała, kompletna, ściśle zewidencjonowana i zabezpieczona dokumentacja w tym zakresie, zgodnie z przepisami wewnętrznymi  jest w posiadaniu Spółki. Jednocześnie MPEC sp. z o. o. wyjaśnia, że w Spółce znajduje się wyodrębnione archiwum zakładowe, w którym cyklicznie prowadzone jest brakowanie zgromadzonej przez lata nie wymagającej dłuższej archiwizacji dokumentacji zgodnie z obowiązującym prawem i instrukcją w sprawie archiwizowanie dokumentacji. Dokumentacja przekazana w ostatnim czasie tj. w dniach 8-9 i 28-29 listopada br. do brakowania dotyczyła przede wszystkim materiałów księgowych z lat 1991 – 2010 i nie wiązała się w żadnym stopniu z projektem budowy nowego źródła, ani z relacjami z Michelin Polska S.A.. Potwierdzeniem tego faktu są protokoły brakowania zawierające szczegółowe wykazy skierowanych do zniszczenia dokumentów podpisane przez osoby funkcyjne zebrane w komisji do spraw brakowania.  Powyższe protokoły dostępne są w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej.” (dop. redakcji: protokoły w formie plików pdf dostępne są poniżej)

  W uzupełnieniu  sprostowania:
  MPEC sp. z o. o. po raz kolejny informuje, że korespondencja pomiędzy Spółką, a Michelin Polska S.A. objęta jest stosownymi klauzulami poufności oraz tajemnicą przedsiębiorstwa i podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. z dnia 13 października 2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764).
  W ocenie MPEC sp. z o. o. w Olsztynie przedstawione w wyżej wskazanym artykule treści są pomówieniem oraz wprowadzają opinię publiczną i mieszkańców Olsztyna w błąd. Treści tam przekazane nie są oparte o żadne realne dowody i naruszają dobre imię Spółki oraz jej pracowników. Tym samym Spółka wzywa do natychmiastowego zaprzestania naruszeń dobrego imienia Spółki oraz jej pracowników poprzez przekazywanie publiczne nierzetelnych i nieprawdziwych informacji.

  Konrad Nowak
  Prezes Zarządu
  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Olsztynie

Pliki

Aktualności

Sklep internetowy

Sprawdź ofertę

Stacja meteo "Słoneczny Stok" w Olsztynie

Położenie geograficzne: 53°47' N; 20°30' E
Temperatura powietrza: -6.4 °C
Prędkość wiatru: 1.6 m/s
Nasłonecznienie: 1.0 W/m2

Ciepłownia "Kortowo"

Przepływ wody sieciowej: 1789.2 m3/h
Moc źródła ciepła: 88.0 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 94.9 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 52.4 °C

Elektrociepłownia "Michelin"

Przepływ wody sieciowej: 1444.0 m3/h
Moc źródła ciepła: 70.9 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 94.7 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 52.9 °C

facebook