pl en

MPEC Olsztyn

...z nami zawsze
będzie cieplej...

Aktualności

 • Wykorzystanie odpadów – szansa i konieczność

  dodano: 2014-08-07 14:37:00

  W dniu 31 lipca 2014 roku, w siedzibie NFOŚiGW odbyło się 68. Forum „Energia – Efekt – Środowisko”, połączone z 19. Forum „Dobre praktyki w gospodarce odpadami”. Głównym tematem spotkania było zagospodarowanie wysokokalorycznych frakcji odpadów komunalnych i paliw alternatywnych w modernizowanych ciepłowniach oraz elektrociepłowniach. W spotkaniu uczestniczył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Janusz Ostapiuk.

  W spotkaniu wzięło udział ok. 190 osób, między innymi: przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Finansów, Inspekcji Ochrony Środowiska, Agencji Poszanowania Energii, Izby Gospodarczej „Ciepłownictwo Polskie”, Izby Gospodarki Odpadami, a także przedstawiciele świata nauki m. in. z Politechniki Warszawskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej. Liczny udział w spotkaniu mieli także przedstawiciele przedsiębiorstw ciepłowniczych i odpadowych, do których przede wszystkim skierowana była konferencja.

  Poruszane podczas Forum zagadnienie możliwości współpracy branży ciepłowniczej i odpadowej w celu efektywnego zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych dla potrzeb systemów ciepłowniczych, było dobrą okazją do przedstawienia olsztyńskiego projektu. Prezes Zarządu Spółki MPEC – Konrad Nowak podczas prelekcji omówił przebieg prac związanych z realizacją projektu, polegającego na budowie instalacji do termicznego wykorzystania frakcji palnej, powstałej z przetworzenia odpadów komunalnych. Zwrócił uwagę na szereg zagadnień związanych z wykorzystaniem frakcji energetycznej z odpadów komunalnych, które należy pilnie rozwiązać, aby możliwe było wypełnienie celów w zakresie gospodarki odpadami w kraju. Na przykładzie projektu olsztyńskiego wskazał możliwe synergie pomiędzy producentami frakcji palnej odpadów komunalnych, a przedsiębiorstwami ciepłowniczymi. które stoją przed ogromnym wyzwaniem - dostosowaniem ciepłowni miejskich do spełnienia nowych standardów związanych z emisją zanieczyszczeń do środowiska.

  Uczestnikom spotkania udostępniono również Memorandum Krajowej Izby Gospodarczej z listopada 2013 roku w sprawie efektywnej gospodarki odpadami komunalnymi i konieczności wykorzystania energii z odpadów (tekst Memorandum).

  Treść prezentacji Prezesa Zarządu Spółki MPEC, Konrada Nowaka pn. „Budowa spalarni paliwa alternatywnego (FPOK) jako element modernizacji systemu zaopatrzenia w ciepło miasta na przykładzie projektu w Olsztynie”.

Aktualności

Sklep internetowy

Sprawdź ofertę

Stacja meteo "Słoneczny Stok" w Olsztynie

Położenie geograficzne: 53°47' N; 20°30' E
Temperatura powietrza: 17.6 °C
Prędkość wiatru: 0.0 m/s
Nasłonecznienie: 1.0 W/m2

Ciepłownia "Kortowo"

Przepływ wody sieciowej: 0.0 m3/h
Moc źródła ciepła: 0.0 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 0.0 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 0.0 °C

Elektrociepłownia "Michelin"

Przepływ wody sieciowej: 677.0 m3/h
Moc źródła ciepła: 22.6 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 70.4 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 44.6 °C

facebook