pl en

MPEC Olsztyn

...z nami zawsze
będzie cieplej...

Aktualności

 • Wydłużono termin składania wniosków

  dodano: 2014-06-30 10:09:00

  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w odniesieniu do pytań i wniosków w postępowaniu na dostawy paliwa alternatywnego do spalarni EC Olsztyn (znak: MPEC/PT-DBH-HG/39/14) uprzejmie informuje, że jako zamawiający zmienia Ogłoszenie w ten sposób, że zwalnia Wykonawców z wykazania warunków, o których mowa w XI. Ust. 1 pkt. 2 lit. a i b Ogłoszenia oraz z przedłożenia Załącznika nr 3 na etapie składania wniosku o dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowaniu. Szczegółowe parametry jakościowe będą przedmiotem negocjacji i zostaną ustalone w II etapie postępowania.

  Wobec powyższego wydłuża się termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do dnia 11.07.2014 r., do godz. 12:00.

  Jednocześnie przedłuża się termin do składania pytań do Ogłoszenia do dnia 04.07.2014 r., do godz. 12:00.

  Szczegółowe informacje na temat postępowania: www.bip.mpec.olsztyn.pl.

Aktualności

Sklep internetowy

Sprawdź ofertę

Stacja meteo "Słoneczny Stok" w Olsztynie

Położenie geograficzne: 53°47' N; 20°30' E
Temperatura powietrza: °C
Prędkość wiatru: m/s
Nasłonecznienie: W/m2

Ciepłownia "Kortowo"

Przepływ wody sieciowej: m3/h
Moc źródła ciepła: MW
Temp. wody zasilającej MSC: °C
Temp. wody zwracanej z MSC: °C

Elektrociepłownia "Michelin"

Przepływ wody sieciowej: m3/h
Moc źródła ciepła: MW
Temp. wody zasilającej MSC: °C
Temp. wody zwracanej z MSC: °C

facebook