pl en

MPEC Olsztyn

...z nami zawsze będzie cieplej...

Aktualności

 • Wniosek o dofinansowanie projektu

  dodano: 2017-01-03 13:10:00

  Pod koniec grudnia 2016 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Olsztynie złożyło do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o dofinansowanie projektu dotyczącego budowy instalacji termicznego przekształcania frakcji palnej powstałej w wyniku przetworzenia odpadów komunalnych. Spółka ubiega się tym samym o dotację w ramach Działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

  Głównym celem przedsięwzięcia jest zagospodarowanie frakcji palnej z odpadów komunalnych poprzez ich termiczne przekształcenie wraz z odzyskiem energii jako domknięcie procesu zagospodarowania  odpadów komunalnych w województwie warmińsko-mazurskim. Obliczony zgodnie z zapisami wytycznych maksymalny wkład funduszy UE w projekt wynosi około 180 mln zł, co stanowi 50%  wartości kosztów kwalifikowanych projektu. Harmonogram realizacji konkursu określa, że zatwierdzenie listy projektów wybranych do dofinansowania powinno nastąpić w terminie do 20 czerwca 2017 r.

   

  Koncepcja architektoniczna autorstwa Macieja Powązki © MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie

Aktualności

Sklep internetowy

Sprawdź ofertę

Stacja meteo "Słoneczny Stok" w Olsztynie

Położenie geograficzne: 53°47' N; 20°30' E
Temperatura powietrza: 13.6 °C
Prędkość wiatru: 3.0 m/s
Nasłonecznienie: 135.0 W/m2

Ciepłownia "Kortowo"

Przepływ wody sieciowej: 0.3 m3/h
Moc źródła ciepła: 0.0 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 25.8 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 27.8 °C

Elektrociepłownia "Michelin"

Przepływ wody sieciowej: 792.0 m3/h
Moc źródła ciepła: 23.4 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 70.0 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 44.0 °C

facebook