pl en

MPEC Olsztyn

...z nami zawsze
będzie cieplej...

Aktualności

 • Sprostowanie Zarządu Spółki MPEC

  dodano: 2016-04-04 13:09:00

  Prezydent Miasta Olsztyna oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie przedstawiają treść sprostowania, które zostało skierowane do Dyrektora Oddziału TVP S.A. w Olsztynie dn. 1 kwietnia 2016 r.:

  "Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie oświadcza, że w programie informacyjnym TVP Olsztyn wyemitowanym w dniu 30 marca 2016 r. o godzinie 18.30 oraz w informacji umieszczonej na stronie www.olsztyn.tvp.pl w dniu 30 marca 2016 r. dotyczącej gospodarki odpadowej Gminy Olsztyn, podano nieprawdziwą i istotnie wprowadzającą w błąd opinię publiczną informację, że cyt. „podczas środowej sesji radni Olsztyna mieli przekazać MPEC całą gospodarkę śmieciową”.

  W ocenie Spółki to stwierdzenie jest nieprawdziwe, ponieważ projekt uchwały, której ta informacja dotyczy, odnosi się do przekazania spółce MPEC zadania, polegającego na zapewnieniu zagospodarowania odpadów pochodzenia komunalnego, uzyskanych po przetworzeniu w ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie w postaci frakcji palnej wydzielonej z odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych - poprzez ich termiczne przekształcenie z odzyskiem energii. Podkreślić należy, że powyższe zadanie nie dotyczyło w żadnym wypadku przekazania MPEC „całej gospodarki śmieciowej”."

  Sprostowanie zostało wyemitowane przez TVP Olsztyn 2 kwietnia 2016 r. o godz. 18:30 - link do materiału filmowego 

   

Aktualności

Sklep internetowy

Sprawdź ofertę

Stacja meteo "Słoneczny Stok" w Olsztynie

Położenie geograficzne: 53°47' N; 20°30' E
Temperatura powietrza: -6.3 °C
Prędkość wiatru: 2.3 m/s
Nasłonecznienie: 1.0 W/m2

Ciepłownia "Kortowo"

Przepływ wody sieciowej: 1788.6 m3/h
Moc źródła ciepła: 89.1 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 94.9 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 52.3 °C

Elektrociepłownia "Michelin"

Przepływ wody sieciowej: 1446.0 m3/h
Moc źródła ciepła: 70.9 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 94.2 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 53.0 °C

facebook