pl en

MPEC Olsztyn

...z nami zawsze
będzie cieplej...

Aktualności

  • SM "Pojezierze" przyłączy się do miejskiej sieci ciepłowniczej

    dodano: 2015-05-29 08:29:00

    25 kwietnia 2015 roku, podczas Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierze”, jej lokatorzy zdecydowali o zawarciu umowy sprzedaży energii cieplnej z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Olsztynie po ograniczeniu dostaw ciepła przez Michelin Polska S.A.

    Powstała w 2002 roku sieć ciepłownicza SM „Pojezierze” liczy 14 kilometrów i dostarcza ciepło do niemal co piątego mieszkańca Olsztyna. Sieć jest jedną z nielicznych w Polsce, samodzielnie zbudowanych przez Spółdzielnię i nie należących do miejskiej sieci ciepłowniczej. Po decyzji ogłoszonej przez francuskiego producenta opon, fabrykę Michelin o ograniczeniu dostaw ciepła do końca 2022 roku – Spółdzielnia musiała podjąć odpowiednie kroki, aby zapewnić bezpieczeństwo cieplne swoim mieszkańcom. Na Walnym Zgromadzeniu lokatorów Spółdzielni, które odbyło się 25 kwietnia 2015 roku, decyzję o zawarciu umowy sprzedaży energii cieplnej z MPEC Olsztyn poparło 99% obecnych (694 osoby), natomiast 7 było przeciw.

    Sieć Pojezierza zostanie podłączona do miejskiej sieci ciepłowniczej w dwóch punktach: w okolicy skrzyżowania ulic Pana Tadeusza i Leonharda oraz przy ul. Piłsudskiego 54. Działania związane z przebudową sieci nastąpią około pół roku przed wygaśnięciem umowy z EC Michelin.

Aktualności

Sklep internetowy

Sprawdź ofertę

Stacja meteo "Słoneczny Stok" w Olsztynie

Położenie geograficzne: 53°47' N; 20°30' E
Temperatura powietrza: °C
Prędkość wiatru: m/s
Nasłonecznienie: W/m2

Ciepłownia "Kortowo"

Przepływ wody sieciowej: m3/h
Moc źródła ciepła: MW
Temp. wody zasilającej MSC: °C
Temp. wody zwracanej z MSC: °C

Elektrociepłownia "Michelin"

Przepływ wody sieciowej: m3/h
Moc źródła ciepła: MW
Temp. wody zasilającej MSC: °C
Temp. wody zwracanej z MSC: °C

facebook