pl en

MPEC Olsztyn

...z nami zawsze
będzie cieplej...

Aktualności

 • Porozumienie z PIR

  dodano: 2014-02-04 13:00:00

  Polskie Inwestycje Rozwojowe podpisały porozumienie z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Olsztynie w sprawie wsparcia projektu budowy nowej elektrociepłowni. Projekt zakłada też gruntowną modernizację funkcjonującej ciepłowni miejskiej Kortowo,  w celu dostosowania jej do nowych standardów środowiskowych. To pierwszy projekt PIR realizowany z jednostką samorządu terytorialnego w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

  W tym projekcie PIR występuje w roli pasywnego inwestora finansowego, który nie przejmuje kontroli nad przedsięwzięciem, zapewniając kapitał brakujący do zrealizowania inwestycji.

  Spółka Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. (PIR) powstała w ramach Programu Inwestycje Polskie. Celem Programu Inwestycje Polskie jest zapewnienie finansowania długoterminowych i rentownych projektów infrastrukturalnych na terytorium Polski. Misją PIR jest przyczynianie się do wzrostu PKB oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Spółka PIR S.A. została zarejestrowana w dniu 19 czerwca 2013 roku. PIR S.A. pełni rolę inwestora kapitałowego i dostawcy finansowania typu mezzanine w projektach infrastrukturalnych. PIR S.A. koncentruje się na priorytetach rozwojowych Polski, zawartych w oficjalnych dokumentach, opisujących strategie gospodarcze i rozwojowe przyjmowanych przez Radę Ministrów. Inwestycje prowadzone przez PIR S.A. są zgodne z zasadami określonymi w „Polityce Inwestycyjnej” spółki. Ocena analizowanych projektów ma charakter komercyjny i przebiega w ramach wieloetapowego procesu. Działalność PIR S.A. jest komplementarna w stosunku do oferty komercyjnego sektora finansowego. W ramach Programu Inwestycje Polskie mogą być finansowane jedynie projekty rentowne dla PIR S.A. PIR S.A. działa na zasadach rynkowych, jako uczestnik uzupełniający ofertę dłużną dostępną na rynku. W swojej działalności PIR S.A. promuje najlepsze praktyki biznesowe i stanowi centrum kompetencji w zakresie infrastrukturalnych inwestycji kapitałowych oraz finansowania projektowego. PIR S.A. promuje również najwyższe standardy etyczne właściwe dla działalności inwestycyjnej.

  Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce "Media o nas". 

Aktualności

Sklep internetowy

Sprawdź ofertę

Stacja meteo "Słoneczny Stok" w Olsztynie

Położenie geograficzne: 53°47' N; 20°30' E
Temperatura powietrza: °C
Prędkość wiatru: m/s
Nasłonecznienie: W/m2

Ciepłownia "Kortowo"

Przepływ wody sieciowej: m3/h
Moc źródła ciepła: MW
Temp. wody zasilającej MSC: °C
Temp. wody zwracanej z MSC: °C

Elektrociepłownia "Michelin"

Przepływ wody sieciowej: m3/h
Moc źródła ciepła: MW
Temp. wody zasilającej MSC: °C
Temp. wody zwracanej z MSC: °C

facebook