pl en

MPEC Olsztyn

...z nami zawsze
będzie cieplej...

Aktualności

 • Pismo Prezydenta Olsztyna w sprawie spotkania dotyczącego budowy spalarni

  dodano: 2016-04-08 13:29:00

  Szanowni Państwo,


  Przed dwoma dniami otrzymaliście Państwo zaproszenie od pani Elżbiety Wirskiej – radnej Rady Miasta Olsztyna, na spotkanie w dniu 8 kwietnia w sprawie „budowy na terenie Olsztyna spalarni odpadów komunalnych”.
  Sama idea spotkań mieszkańców i rozmawiania o sprawach ważnych dla Miasta jest ze wszech miar słuszna i warta wspierania, jednakże pod warunkiem, że dyskurs oparty jest na prawdzie, na potwierdzonych nauką i doświadczeniem faktach oraz prowadzony jest przez osoby z doświadczeniem w danej dziedzinie.
  Tak niestety nie dzieje się w przypadku zaproszenia, które do Państwa trafiło. Już sam tytuł spotkania jest zmanipulowany. Pragnę zapewnić, że w Olsztynie nie będzie budowana typowa spalarnia zmieszanych odpadów komunalnych (!). Takie spalarnie zbudowane zostały w Krakowie, Bydgoszczy, Białymstoku, Koninie, budują się w Poznaniu i Szczecinie. W Olsztynie chcemy wybudować elektrociepłownię, zasilaną paliwem alternatywnym, uzyskanym w wyniku przetworzenia odpadów komunalnych i wyodrębnienia z nich frakcji palnej.
  Na podstawie stanowiska Ministerstwa Środowiska planowana instalacja będzie posiadać status odnawialnego źródła energii (OZE), a zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej energetyczne i ciepłownicze wykorzystanie odpadów, pod warunkiem zastosowania hierarchii postępowania z odpadami, wpisuje się w koncepcję gospodarki w obiegu zamkniętym. Należy dodać, że projekt nie zaprzecza idei recyklingu – odzysku surowców wtórnych z odpadów, wręcz przeciwnie – doskonale ją uzupełnia.
  Poniżej przytaczam przykłady dalszego rozmijania się z prawdą. Otóż nie jest prawdą, że inwestycja stanowi „ogromne zagrożenie środowiskowe z powodu wydzielania substancji rakotwórczych”. Przeciwnie, tego typu inwestycje mają najwyższe wskaźniki bezpieczeństwa środowiskowego, muszą spełniać zdecydowanie wyższe normy środowiskowe niż wszystkie inne instalacje – węglowe czy gazowe. To także z tych powodów, takie instalacje powstają w centrach europejskich stolic krajów zachodnich, nie budząc tam żadnych kontrowersji, a przeciwnie są uznawane za element miastotwórczy.
  Nie ma też uzasadnienia przypisywanie projektowi elektrociepłowni „zwózki ciężarówkami brudnych odpadów aż z 37 gmin do centrum Olsztyna!”, ponieważ odbiór odpadów z tych gmin odbywa się w ramach uruchomionej jesienią ubiegłego roku działalności ZGOK, zgodnie z  umową spółki pomiędzy tymi gminami. Zatem niezależnie, czy elektrociepłownia na paliwo alternatywne powstanie, czy też nie, odpady z tych gmin będą trafiały do Olsztyna, chociaż – i tu kolejne manipulacja – ZGOK nie jest zlokalizowany w centrum Olsztyna(!), jak jest napisane w zaproszeniu, ale na jego obrzeżach i w części przemysłowej. Należy dodać, że jeśli nie zapadnie decyzja o lokalnym wykorzystaniu tego paliwa odpadowego, będzie ono musiało zostać wywiezione do odległych lokalizacji i to ten fakt będzie wiązał się z intensyfikacją transportu w mieście.
  Kolejna manipulacja to informacja, że „ze spalania odpadów wycofują się kraje europejskie” a Olsztyn  zostanie uszczęśliwiony „przestarzałym koncepcyjnie projektem spalarni rusztowej!” . Ten temat był już omawiany wielokrotnie w trakcie kilku spotkań informacyjnych i debat eksperckich. Owszem, wycofywane są z eksploatacji liczące dziesiątki lat, przestarzałe technologicznie instalacje, ale w ich miejsce powstają instalacje nowe, o jeszcze wyższych standardach ochrony środowiska, wpisując się w model gospodarki odpadami, zgodny z inicjatywą Komisji Europejskiej „Energia z odpadów” wskazaną w komunikacie z grudnia 2015r.!
  Jednocześnie w Europie preferuje się instalacje rusztowe, także w zakresie tych nowobudowanych, a nieliczne instalacje plazmowe i pirolityczne dla tej skali unieszkodliwiania odpadów nie spełniają oczekiwań. Zapraszająca Państwa, pani radna Elżbieta Wirska wie o tym dokładnie, bo było to przedmiotem wyjaśnień podczas ostatniego seminarium w sprawie nowej elektrociepłowni, które odbyło się w marcu br., w Olsztyńskim Parku Naukowo - Technologicznym, na którym była obecna.
  Kolejna teza zawarta w zaproszeniu, że „budowa spalarni jest całkowicie nieuzasadniona ekonomicznie”, również rozmija się z prawdą. Przed nami nieuchronne zmiany zarówno w ciepłownictwie i ochronie środowiska, jak też w gospodarce odpadowej. Konieczność uzupełnienia niedoboru mocy wytwórczych w olsztyńskim systemie ciepłowniczym, a także nieunikniona, kosztowna modernizacja Ciepłowni Kortowo to fakty. Zaś konsekwencją dyrektyw Unii Europejskiej jest zakaz składowania odpadów o cieple spalania powyżej 6 MJ/kg suchej masy. Zatem muszą być one spalone!
  W przypadku  paliwa alternatywnego produkowanego w ZGOK-u - jako finalnego produktu po dokonanym odzysku odpadów, którego nie da się dalej przetworzyć w innej formie, niż termiczne unieszkodliwienie - możemy je skierować do cementowni na południu Polski i zapłacić za jego spalenie lub skierować je do własnej, olsztyńskiej elektrociepłowni i odzyskać z nich całą energię.
  Wywożąc paliwo do cementowni – bez gwarancji na jakich warunkach zostanie ono przyjęte w związku z nadpodażą  tego produktu - staniemy jednocześnie przed koniecznością zakupu uciążliwego dla środowiska węgla lub innego paliwa. Natomiast spalając je na miejscu, budujemy jeden spójny system unieszkodliwiania odpadów i odzyskiwania z nich energii. I chociaż w tym drugim przypadku również trzeba będzie zapłacić za spalenie, to ekonomika tego przedsięwzięcia, chociażby patrząc tylko na koszty transportu, jest oczywista, także z pozycji kieszeni mieszkańca Olsztyna.
  Wreszcie ostatnia manipulacje w sprawie, która również jest znana pani radnej zapraszającej na spotkanie. Zapewniam, że Miasto nie straci nic ze swego majątku ciepłowniczego, a przeciwnie w perspektywie kolejnych lat jeszcze go powiększy o majątek spółki PPP. Szczególnie irytujące jest straszenie po raz kolejny podmiotem prywatnym, jako tym do którego miałby trafić wyprowadzony z Miasta majątek. Otóż, struktura spółki celowej w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego jest taka, że  podmiot prywatny nie ma w tej spółce większości! Tę większość mają podmioty reprezentujące samorząd olsztyński i Skarb Państwa. MPEC przez cały okres realizacji projektu ma kontrolę nad spółką, a docelowo – poprzez mechanizmy umorzeniowe stanie się właścicielem całego pakietu udziałów w spółce PPP. Doprawdy trudno uwierzyć, żeby rząd tworzony przez Prawo i Sprawiedliwość oraz koalicję zjednoczonej prawicy, której członkiem jest pani Elżbieta Wirska, chciał zniszczyć nasz samorząd oraz zmarnotrawić i sprywatyzować jego majątek? Chyba że pani radna Elżbieta Wirska ma inną wiedzę w tej sprawie?!
  Szanowni Państwo, to tylko przykłady przekłamań i manipulacji zawartych w zaproszeniu na spotkanie. Podczas spotkania zapewne będzie ich więcej, szczególnie, że prelegentami będą osoby o znikomej wiedzy w tak skomplikowanej dziedzinie. Ubolewam, że pomimo licznych działań wyjaśniających, z udziałem uznanych autorytetów naukowych najwyższej klasy zajmujących się tą tematyką, cały czas informacje z gruntu rzeczy nieprawdziwe są powtarzane, zapewne w nadziei, że utrwalą się w społecznej świadomości. Dlatego, po raz kolejny pragnę zapewnić Państwa, że wszystkie nasze działania w sprawie elektrociepłowni podejmowane są w dobrej wierze, opartej o najlepsze przykłady rozwiązań z Europy, z poszanowaniem prawa oraz w najlepiej rozumianym interesie społecznym.
  Jestem przekonany, że wybudowanie w Olsztynie elektrociepłowni miejskiej, zasilanej paliwem alternatywnym produkowanym przez ZGOK, będzie w przyszłości wzorcowym przykładem synergii w gospodarce komunalnej,  wykorzystującej zasoby  sektora odpadowego w ciepłownictwie.
  Mam nadzieję, że moje wyjaśnienia pozwolą Państwu nabrać dystansu do atmosfery i sposobu przedstawienia problematyki elektrociepłowni, jaka będzie miała miejsce – sądząc z tonu zaproszenia - podczas piątkowego spotkania.
  W związku z faktem bardzo tendencyjnego podejścia organizatora tego spotkania, którego prawdziwego podłoża nie można dopatrzyć się w rzeczywistym poszukiwaniu najlepszych dla mieszkańców rozwiązań, jednocześnie dbając o dialog ze społeczeństwem poprzez wielu organizację spotkań ze społeczeństwem z udziałem profesjonalistów i ekspertów - ostatnie miało miejsce 22.02.2016 r., podjąłem decyzję o nieuczestniczeniu w tej manipulacji, której organizatorzy zdają się działać w myśl tezy – im gorzej tym lepiej. Na takie działania w Olsztynie nie będzie z pewnością mojej zgody.


  Z poważaniem

  Prezydent Olsztyna

  Piotr Grzymowicz

   

Aktualności

Sklep internetowy

Sprawdź ofertę

Stacja meteo "Słoneczny Stok" w Olsztynie

Położenie geograficzne: 53°47' N; 20°30' E
Temperatura powietrza: -3.0 °C
Prędkość wiatru: 1.4 m/s
Nasłonecznienie: 14.0 W/m2

Ciepłownia "Kortowo"

Przepływ wody sieciowej: 1892.8 m3/h
Moc źródła ciepła: 72.4 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 84.2 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 50.9 °C

Elektrociepłownia "Michelin"

Przepływ wody sieciowej: 1452.0 m3/h
Moc źródła ciepła: 60.4 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 85.8 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 50.5 °C

facebook