pl en

MPEC Olsztyn

...z nami zawsze
będzie cieplej...

Aktualności

 • Pierwsza Akademia wiedzy o Olsztynie za nami

  dodano: 2016-02-24 12:46:00

  Przyszłość energetyki cieplnej, wykorzystanie odpadów komunalnych oraz budowa nowej ekociepłowni były głównymi tematami Akademii Wiedzy o Olsztynie, która odbyła się 22 lutego 2016 r. w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym. Podczas spotkania wszyscy uczestnicy mieli okazję zadać pytanie ekspertom z dziedzin energetyki cieplnej, energii odnawialnych, ochrony środowiska oraz ekonomii i gospodarki odpadami.

  Pierwsze spotkanie w ramach Akademii Wiedzy o Olsztynie, zorganizowane przez Urząd Miasta oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, zgromadziło pełną salę osób zainteresowanych tematem przyszłości olsztyńskiego ciepłownictwa. Do uczestnictwa w spotkaniu zaproszono kilkunastu ekspertów z całej Polski. Byli to:

  Prof. dr hab. inż. Wojciech Janczukowicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
  Prof. dr hab. inż. Irena Wojnowska-Baryła, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
  Prof. dr hab. inż. Janusz Piechocki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
  Dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński,  prof. nadzw. Politechnika Łódzka
  Dr hab. inż. Jacek Bieranowski, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
  Dr hab. Janusz Heller, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
  Mgr inż. Bogusław Regulski, Wiceprezes Zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie
  Mgr inż. Adam Krzyśków, Prezes Zarządu WFOŚiGW Olsztyn
  Mgr Grzegorz Drozdowski, Dyr. Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego
  Mgr inż. Andrzej Jamiołkowski, ekspert z zakresu ochrony powietrza
  Mgr Ewa Steuer, ekspert ochrony środowiska Energoprojekt-Katowice S.A.
  Mgr Agata Kozłowska, ekspert od zagadnień PPP, Instytut Sobieskiego, Investment Support
  Mgr Joanna Budzińska-Lobnig, dyrektor Funduszu Inwestycji Samorządowych, zarządzanego przez PIR S.A.
  Mgr inż. Piotr Karczewski, kierownik projektu rozbudowy spalarni odpadów MPO w Warszawie,

  Moderatorem dyskusji był Marek Jefremienko. Oprócz ekspertów oraz przedstawicieli Urzędu Miasta i MPEC Olsztyn, w spotkaniu wzięli udział odbiorcy ciepła, przedstawiciele władz samorządowych, organizacji pozarządowych, środowiska akademickiego, instytucji miejskich oraz zainteresowani mieszkańcy.

  Program podzielono na trzy bloki tematyczne. Po uroczystym przywitaniu przez Prezydenta Piotra Grzymowicza, uczestnicy wysłuchali trzech prelekcji. Prezes MPEC Olsztyn, Konrad Nowak przedstawił szczegółową genezę projektu, wraz z przebiegiem konsultacji społecznych, prowadzonych analiz, ekspertyz oraz dalszego scenariusza działań. Drugim prelegentem był Wiceprezes Zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwa Polskiego, Bogusław Regulski, który swoją prezentację poświęcił wyzwaniom i przyszłości ciepłownictwa systemowego w Polsce. Blok prezentacji zakończył  dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński prelekcją pt. „Czy trzeba bać się spalarni odpadów?” (wszystkie prezentacje w wersji elektronicznej dostępne są TUTAJ).

  Drugą część spotkania stanowiły odpowiedzi zaproszonych ekspertów na zgromadzone w drodze spotkań i dyskusji pytania, związane z projektem budowy nowej elektrociepłowni. Ostatni blok został poświęcony pytaniom obecnych na widowni gości.

  Akademia Wiedzy o Olsztynie to kolejny i, z pewnością, nie ostatni etap kompleksowego informowania mieszkańców Olsztyna o projekcie budowy nowego źródła ciepła oraz, szerzej, o problemach związanych z energetyką cieplną i energetycznym wykorzystaniem odpadów.

  Finalizacja wyboru partnera, który wraz z MPEC Olsztyn miałby wybudować Ekociepłownię, planowana jest na połowę tego roku. W 2017 roku trwałaby jej budowa, a uruchomienie kombinatu powinno nastąpić w 2020 roku. W ramach realizacji projektu, zmodernizowana ma zostać również Ciepłownia Kortowo. Inwestycja ma zagwarantować dostawy ciepła mieszkańcom Olsztyna po 2020 roku, po zaprzestaniu dostaw ciepła przez ciepłownię Michelin.

Aktualności

Sklep internetowy

Sprawdź ofertę

Stacja meteo "Słoneczny Stok" w Olsztynie

Położenie geograficzne: 53°47' N; 20°30' E
Temperatura powietrza: °C
Prędkość wiatru: m/s
Nasłonecznienie: W/m2

Ciepłownia "Kortowo"

Przepływ wody sieciowej: m3/h
Moc źródła ciepła: MW
Temp. wody zasilającej MSC: °C
Temp. wody zwracanej z MSC: °C

Elektrociepłownia "Michelin"

Przepływ wody sieciowej: m3/h
Moc źródła ciepła: MW
Temp. wody zasilającej MSC: °C
Temp. wody zwracanej z MSC: °C

facebook