pl en

MPEC Olsztyn

...z nami zawsze
będzie cieplej...

Aktualności

 • Oświadczenie Zarządu MPEC Sp.z o.o. w Olsztynie

  dodano: 2016-02-05 15:24:00

  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie z ubolewaniem przyjmuje fakt braku zaproszenia oficjalnych przedstawicieli MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie na debatę w dniu 2 lutego 2016 r. poświęconą projektowi budowy nowej elektrociepłowni, za który MPEC odpowiada z ramienia władz Miasta. Jednocześnie informujemy, że osoby występujące w trakcie tego wydarzenia i przedstawione, jako pracownicy MPEC-u nie posiadały żadnych upoważnień do reprezentacji Spółki. Nie mają także oficjalnego dostępu do danych źródłowych, na bazie których możliwe jest formułowanie jakichkolwiek wiarygodnych tez w przedmiotowym temacie. Prezentowane przez te osoby poglądy należy uznać za ich prywatne opinie, z którymi MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie kategorycznie się nie zgadza.
   

  Nieprawdą jest, że w wyniku realizacji projektu ceny ciepła w mieście mogą wzrosnąć 3-krotnie (300%). Jest to twierdzenie oderwane od rzeczywistości ekonomicznej i niezgodne z obowiązującym w Polsce prawem, które wyraźnie określa sposób kształtowania cen ciepła. Cena w każdej planowanej inwestycji musi odpowiadać realiom rynkowym, a jej poziom musi być akceptowany społecznie, aby inwestycja taka mogła być finansowana ze źródeł zewnętrznych. Według założeń projektu, cena ciepła po realizacji inwestycji ekociepłowni nie będzie mogła odbiegać od średniej ceny ciepła w kraju.

  Nieprawdą jest również zarzut wygłoszony podczas debaty oraz zawarty w liście otwartym do Prezydenta Olsztyna z dnia 29 stycznia 2016 r. (Gazeta Olsztyńska) przez Stowarzyszenie Święta Warmia, że w 2010 r. Zarząd MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie odmówił 15-letniej gwarancji odbioru ciepła od elektrociepłowni Michelin Polska S.A. Miało to być przyczyną wycofania się tej firmy z przyszłych dostaw ciepła do miasta po 2015 r. MPEC oświadcza niniejszym, że takiej gwarancji udzielił, oczekując w zamian podobnych zapewnień ze strony fabryki opon.
  Informujemy ponadto, w oparciu o zgromadzoną dokumentację zawierającą oficjalną korespondencję pomiędzy MPEC a Michelin, iż zamieszczone w ww. publikacji, tak poważne oskarżenie zupełnie mija się z prawdą a oparto je jedynie na wyrwanej z kontekstu wypowiedzi zawartej w jednym z kilkunastu pism, które w tamtym czasie wyrażały rzeczywiste intencje stron. Faktem jest, że w latach 2009 – 2010, z inspiracji MPEC, obie Spółki prowadziły negocjacje dotyczące zapisów wieloletniej umowy, która wiązała Strony od 1995 r. i wymagała dostosowania do nowych wymogów prawnych. Ponadto celem umowy było zapewnienia bezpieczeństwa dostaw ciepła mieszkańcom, co jest obowiązkiem Gminy. Taka umowa wymaga także ustalenia gwarantowanych ilości ciepła oraz dyspozycji mocy na minimum 15 lat, co z perspektywy rynku energii jest okresem relatywnie krótkim. Mając powyższe na uwadze MPEC, odpowiadając na oczekiwanie Michelin, oficjalnie zagwarantował odbiór ciepła z Fabryki na pozycji źródła wiodącego, co miało gwarantować rentowność koniecznych modernizacji. MPEC nie żądał żadnych gwarancji ceny do roku 2025, a jedynie zapytał o propozycje cenowe, chcąc poznać założenia, które legną u podstaw metody kształtowania cen w przyszłości. W odpowiedzi Michelin stwierdził, że jakichkolwiek gwarancji może udzielić wyłącznie do roku 2015. Po tym okresie zamierza znacząco ograniczyć dostawy ciepła do miasta, motywując swoją decyzję szeregiem ważkich argumentów natury regulacyjnej i ekonomicznej. W roku 2015, MPEC i Michelin przy udziale Prezydenta Olsztyna wypracowały i podpisały porozumienie w zakresie dostaw ciepła przez Michelin Polska S.A. do roku 2020.


  Konrad Nowak

  Prezes Zarządu
  MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie
  Olsztyn, 04.02.2016 r

Aktualności

Sklep internetowy

Sprawdź ofertę

Stacja meteo "Słoneczny Stok" w Olsztynie

Położenie geograficzne: 53°47' N; 20°30' E
Temperatura powietrza: °C
Prędkość wiatru: m/s
Nasłonecznienie: W/m2

Ciepłownia "Kortowo"

Przepływ wody sieciowej: m3/h
Moc źródła ciepła: MW
Temp. wody zasilającej MSC: °C
Temp. wody zwracanej z MSC: °C

Elektrociepłownia "Michelin"

Przepływ wody sieciowej: m3/h
Moc źródła ciepła: MW
Temp. wody zasilającej MSC: °C
Temp. wody zwracanej z MSC: °C

facebook