pl en

MPEC Olsztyn

...z nami zawsze
będzie cieplej...

Aktualności

 • O gospodarce odpadami i produkcji energii

  dodano: 2014-03-26 15:15:00

  19 marca 2014 roku w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyła się konferencja pt. „Sposób zagospodarowania odpadów w postaci paliwa alternatywnego w gminach województwa warmińsko-mazurskiego”. Głównym organizatorem spotkania był Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a współorganizatorami - Park Naukowo-Technologiczny oraz MPEC Olsztyn.

  W konferencji wzięli udział zaproszeni goście - władze miasta i województwa, reprezentanci kilkudziesięciu urzędów miast i gmin, związków międzygminnych oraz zakładów zajmujących się gospodarką odpadami.

  Spotkanie otworzył Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Jarosław Marek Słoma, który przedstawił „Strategię województwa w zakresie gospodarki odpadami”. Konferencję poprowadził Grzegorz Piotr Drozdowski, Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego, który omówił system gospodarki odpadami w referacie „Plan gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2016”. Zwrócił uwagę na fakt, że do zamknięcia całego systemu gospodarki odpadami w województwie brakuje jeszcze jednego, końcowego ogniwa. Kompleksowe rozwiązanie pozwoli na obniżenie koszty z tytułu wywozu odpadów poza województwo.

  Piotr Grzymowicz, Prezydent Miasta Olsztyna, przybliżył uczestnikom konferencji założenia oraz harmonogram prowadzonego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej projektu budowy Elektrociepłowni Olsztyn, przede wszystkim w kontekście wykorzystania paliwa alternatywnego. Oficjalnie zaprosił przedstawicieli Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych z całego województwa do współpracy w zakresie przyszłych dostaw odpadowego paliwa energetycznego do elektrociepłowni.

  Michał Lubieniecki, Wiceprezes Zarządu firmy Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A, potwierdził zainteresowanie PIR udziałem w spółce celowej PPP. Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Adam Krzyśków wspomniał o możliwości dofinansowania budowy modułu do termicznego przekształcania odpadów ze środków unijnych.

  Prezes  MPEC Sp. z o.o. Konrad Nowak, zwrócił uwagę, że na tym etapie projektu konieczna jest ze strony RIPOK zdecydowana deklaracja współpracy w zakresie przyszłych dostaw paliwa alternatywnego. Trwają prace nad technologią nowego źródła ciepła, cały system musi być zaprojektowany na konkretną, optymalną ilość odpadów. Jeśli poszczególne regiony nie zdecydują się w najbliższym czasie na podpisanie długoterminowych kontraktów, to w przyszłości nie będzie już możliwości odbiorów odpadów energetycznych przez elektrociepłownię.

  Druga cześć spotkania poświęcona była zagadnieniom technicznym i organizacyjnym. Ewa Mozer z firmy doradczej Ramboll Polska Sp. z o.o. omówiła wyniki analizy potencjału rynku RDF w Polsce, a Paweł Wojtarkowski - również doradca techniczny – szczegółowo przybliżył założenia techniczne projektu EC Olsztyn.
  Konferencję zakończyła prelekcja mec. Małgorzaty Banasik, z kancelarii prawnej Banasik Woźniak i Wspólnicy Sp.K., która omówiła różne modele prawne współpracy w zakresie dostaw paliwa alternatywnego z Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych z Województwa  Warmińsko-Mazurskiego do elektrociepłowni w Olsztynie.

  Uczestnicy konferencji potwierdzili dużą wagę zagadnienia zagospodarowania paliwa alternatywnego ze względu na fakt, że od stycznia 2016 roku nie będzie możliwe składowanie odpadów zawierających frakcje energetyczne. Prawni właściciele odpadów komunalnych - samorządy lokalne - będą zobowiązani do modyfikacji systemu gospodarki odpadami. Najrozsądniejszym wyjście, uzasadnionym  ekonomicznie jest odzyskanie energii zawartej w takich odpadach w formie ciepła i energii elektrycznej.

Zdjęcia

Aktualności

Sklep internetowy

Sprawdź ofertę

Stacja meteo "Słoneczny Stok" w Olsztynie

Położenie geograficzne: 53°47' N; 20°30' E
Temperatura powietrza: °C
Prędkość wiatru: m/s
Nasłonecznienie: W/m2

Ciepłownia "Kortowo"

Przepływ wody sieciowej: m3/h
Moc źródła ciepła: MW
Temp. wody zasilającej MSC: °C
Temp. wody zwracanej z MSC: °C

Elektrociepłownia "Michelin"

Przepływ wody sieciowej: m3/h
Moc źródła ciepła: MW
Temp. wody zasilającej MSC: °C
Temp. wody zwracanej z MSC: °C

facebook