pl en

MPEC Olsztyn

...z nami zawsze
będzie cieplej...

Aktualności

 • Nowa taryfa dla ciepła 2016

  dodano: 2016-01-04 14:22:00

  Uprzejmie informujemy, iż decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OGD-4210-33(15)/2015/156/XV/RSt z dnia 15 grudnia 2015 r., została zatwierdzona XV Taryfa dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Olsztynie. Taryfa wraz z decyzją Prezesa URE została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 16 grudnia 2015 r., pozycja 5025 (pełna treść dokumentu).

  Ponadto decyzją Prezesa URE nr OGD-4210-21(19)/2015/597/X/BP z dnia 3 grudnia 2015 r. została zatwierdzona X Taryfa dla ciepła Michelin Polska S.A. Taryfa wraz z decyzją Prezesa URE została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 4 grudnia 2015 r., pozycja 4517.

  Informujemy, iż ceny i stawki opłat wynikające z zatwierdzonych taryf MPEC i Michelin Polska S.A. będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 2016 r.

  W związku z tym, iż cena ciepła dla odbiorców zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej, tj. grup taryfowych S-111 – S-115, jest ustalana na podstawie obowiązujących taryf MPEC i Michelin Polska S.A., w rozliczeniach z Odbiorcami będą stosowane ceny ciepła i ceny nośnika ciepła, które zostały wyliczone na podstawie algorytmów zawartych w części IV pk. 4.2 taryfy MPEC.

  Nowa taryfa zatwierdzona dla Spółki MPEC skutkuje wzrostem cen i stawek opłat przesyłowych na poziomie 0,02% (czyli praktycznie pozostały bez zmian). Zatwierdzenie taryfy Michelin, skutkuje wzrostem opłat za ciepło o 2,2%. Ostateczny skutek wprowadzenia taryfy MPEC i Michelin dla odbiorców końcowych to wzrost o 1,3%.

  Lidia Warnel, Wiceprezes Zarządu MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie o nowej Taryfie dla ciepła:

  "-Wpływ na poziom cen mają przede wszystkim koszty miału węglowego, które historycznie patrząc, są obecnie na bardzo niskim poziomie. Niskie ceny węgla zniwelowały wzrost kosztów wynikających z zakupu dodatkowych uprawnień do emisji CO2 oraz kosztów wynikających z ustawy o efektywności energetycznej, które od trzech lat również są ujmowane w taryfach. Wpływ na cenę ciepła mają również łagodne zimy, jakie występowały w ostatnich latach. Niższe zużycie ciepła jest częściowo równoważone przez podłączenia nowych odbiorców do miejskiej sieci, dzięki czemu udaje się utrzymać stały wolumen sprzedaży. Ponadto MPEC zrealizował poważną modernizację sieci ciepłowniczej wspomagając tę inwestycję środkami pozyskanymi z Unii Europejskiej, dzięki czemu ograniczone zostały straty przesyłu. To również ma istotny wpływ na stawki opłat przesyłowych.

  MPEC racjonalizuje z roku na rok koszty związane z prowadzeniem działalności ciepłowniczej, a także podejmuje szereg dodatkowych działalności (pozakoncesyjnych), dzięki czemu możliwe jest utrzymanie aktualnego, konkurencyjnego poziomu cen.

  W najbliższych latach można się spodziewać wzrostu cen ciepła wynikającego przede wszystkim z kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2, bowiem limity darmowych uprawnień są w każdym kolejnym roku coraz niższe. Ponadto konieczne będą również modernizacje związane z dostosowaniem źródeł ciepła do nowych wymogów środowiskowych. Jednak kluczowe znaczenie dla branży ciepłowniczej będą miały ceny surowców energetycznych.

  Kliknij aby poznać szczegóły Taryfy

Aktualności

Sklep internetowy

Sprawdź ofertę

Stacja meteo "Słoneczny Stok" w Olsztynie

Położenie geograficzne: 53°47' N; 20°30' E
Temperatura powietrza: °C
Prędkość wiatru: m/s
Nasłonecznienie: W/m2

Ciepłownia "Kortowo"

Przepływ wody sieciowej: m3/h
Moc źródła ciepła: MW
Temp. wody zasilającej MSC: °C
Temp. wody zwracanej z MSC: °C

Elektrociepłownia "Michelin"

Przepływ wody sieciowej: m3/h
Moc źródła ciepła: MW
Temp. wody zasilającej MSC: °C
Temp. wody zwracanej z MSC: °C

facebook