pl en

MPEC Olsztyn

...z nami zawsze
będzie cieplej...

Aktualności

 • Nowa Taryfa dla ciepła

  dodano: 2014-09-22 12:57:00

  Uprzejmie informujemy, iż decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OGD-4210-14(17)/156/2014/XIV/DJ z dnia 2 września 2014 r., została zatwierdzona XIV Taryfa dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Olsztynie. Taryfa wraz z decyzją Prezesa URE została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 3 września 2014 r., pozycja 2901 (pełna treść dokumentu). 

  Ponadto decyzją Prezesa URE nr OGD-4210-15(11)/2014/597/IX/CWO z dnia 2 czerwca 2014 r. została zatwierdzona IX Taryfa dla ciepła Michelin Polska S.A. Taryfa wraz z decyzją Prezesa URE została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 3 czerwca 2014 r., pozycja 2067.

  Informujemy, iż ceny i stawki opłat wynikające z zatwierdzonych taryf MPEC i Michelin Polska S.A. będą obowiązywać od dnia 18 września 2014 r.

  W związku z tym, iż cena ciepła dla odbiorców zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej, tj. grup taryfowych S-111 – S-115, jest ustalana na podstawie obowiązujących taryf MPEC i Michelin Polska S.A., w rozliczeniach z Odbiorcami będą stosowane ceny ciepła i ceny nośnika ciepła, które zostały wyliczone na podstawie algorytmów zawartych w części IV pk. 4.2 taryfy MPEC.

  Wprowadzenie nowych taryf dla ciepła przez MPEC oraz Michelin Polska S.A. skutkuje wzrostem średniorocznych opłat za ciepło i usługi przesyłowe o ok. 4,069%.

  Kliknij aby poznać szczegóły Taryfy

Aktualności

Sklep internetowy

Sprawdź ofertę

Stacja meteo "Słoneczny Stok" w Olsztynie

Położenie geograficzne: 53°47' N; 20°30' E
Temperatura powietrza: °C
Prędkość wiatru: m/s
Nasłonecznienie: W/m2

Ciepłownia "Kortowo"

Przepływ wody sieciowej: m3/h
Moc źródła ciepła: MW
Temp. wody zasilającej MSC: °C
Temp. wody zwracanej z MSC: °C

Elektrociepłownia "Michelin"

Przepływ wody sieciowej: m3/h
Moc źródła ciepła: MW
Temp. wody zasilającej MSC: °C
Temp. wody zwracanej z MSC: °C

facebook