pl en

MPEC Olsztyn

...z nami zawsze
będzie cieplej...

Aktualności

 • Nieodpłatne przekazanie odpadów paleniskowych

  dodano: 2017-02-20 15:16:00

  Szanowni Państwo,

  Posiadamy do odstąpienia nieodpłatnie odpady paleniskowe ze spalania węgla kamiennego – mieszanina żużla i pyłu (kod odpadu: 10 01 01). Ww. do odbioru z terenu Ciepłowni „Kortowo” (Olsztyn, ul. Słoneczna 46). Zapewniamy nieodpłatnie załadunek i ważenie na legalizowanej wadze samochodowej.

  Jednocześnie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawa:
  1. przekazanie odpadu nastąpi na podstawie karty przekazania odpadu;
  2. transport może być wykonywany przez:
  • środek transportu stanowiący własność jednostki organizacyjnej lub osoby fizycznej;
  • podmiot świadczący usługi transportowe na rzecz odbiorcy posiadający stosowne zezwolenia na transport odpadów paleniskowych.
  3. odpady mogą być wykorzystywane przez adresatów oferty na potrzeby własne, zgodnie
  z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r.
  (Dz.U. z 2015 r., poz. 796).

  Oferta ma charakter sezonowy, ważna jest do czasu wyczerpania zapasów.

  Zapraszamy do współpracy.

  Telefon do kontaktu: 89 524 12 77 lub 508 164 045

Aktualności

Sklep internetowy

Sprawdź ofertę

Stacja meteo "Słoneczny Stok" w Olsztynie

Położenie geograficzne: 53°47' N; 20°30' E
Temperatura powietrza: -6.3 °C
Prędkość wiatru: 1.5 m/s
Nasłonecznienie: 1.0 W/m2

Ciepłownia "Kortowo"

Przepływ wody sieciowej: 1812.4 m3/h
Moc źródła ciepła: 90.5 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 95.1 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 52.3 °C

Elektrociepłownia "Michelin"

Przepływ wody sieciowej: 1439.0 m3/h
Moc źródła ciepła: 70.9 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 94.4 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 52.7 °C

facebook