pl en

MPEC Olsztyn

...z nami zawsze
będzie cieplej...

Aktualności

 • MPEC Olsztyn w IGCP

  dodano: 2014-09-02 13:39:00

  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie od 1 września 2014 roku jest nowym członkiem Regionalnego Oddziału Północno-Wschodniego Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.

  Organizacja ta skupia podmioty gospodarcze, których działalność związana jest z ciepłownictwem. To przede wszystkim właściciele i zarządcy majątku komunalnego, służącego do wytwarzania, dystrybucji i obrotu ciepłem. Izba powołana działa na terenie kraju i za granicą, jest członkiem EUROHEAT&POWER.

  Podstawowy cel działania Izby to inicjowanie i współuczestniczenie w procesach unowocześnień oraz kompleksowego rozwoju ciepłownictwa, odpowiednio do zmieniających się potrzeb. W szczególności do zadań IGCP należy:

  • integrowanie środowiska osób fizycznych i prawnych związanych z ciepłownictwem;
  • reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w Izbie podmiotów wobec organów państwowych, samorządowych, społecznych, instytucji naukowych i gospodarczych;
  • propagowanie nowoczesnej wiedzy techniczno-ekonomicznej;
  • współdziałanie w ustalaniu programów rozwoju ciepłownictwa i jego modernizacji i rekonstrukcji;
  • kształtowanie warunków sprzyjających rozwojowi ciepłownictwa, inspirowanie, opracowywanie oraz dokonywanie ocen merytorycznych projektów oraz nowelizacji obowiązujących przepisów prawnych.

  Izba zrzesza ponad 280 członków o różnej wielkości i strukturze. Są to przedsiębiorstwa komunalne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne i cywilne, przedsiębiorstwa państwowe, zakłady budżetowe o zróżnicowanej wielkości sprzedaży ciepła. 

  IGCP obchodzi w tym roku dwudziestolecie swego istnienia.

  (źródło: www.igcp.org.pl)

Aktualności

Sklep internetowy

Sprawdź ofertę

Stacja meteo "Słoneczny Stok" w Olsztynie

Położenie geograficzne: 53°47' N; 20°30' E
Temperatura powietrza: °C
Prędkość wiatru: m/s
Nasłonecznienie: W/m2

Ciepłownia "Kortowo"

Przepływ wody sieciowej: m3/h
Moc źródła ciepła: MW
Temp. wody zasilającej MSC: °C
Temp. wody zwracanej z MSC: °C

Elektrociepłownia "Michelin"

Przepływ wody sieciowej: m3/h
Moc źródła ciepła: MW
Temp. wody zasilającej MSC: °C
Temp. wody zwracanej z MSC: °C

facebook