pl en

MPEC Olsztyn

...z nami zawsze będzie cieplej...

Aktualności

 • Miks paliwowy - przyszłość olsztyńskiego systemu ciepłowniczego

  dodano: 2017-09-25 10:51:00

  W ostatnich tygodniach media informują o znacznym wzroście cen węgla, skutkującym podwyżkami kosztów ogrzewania w naszym kraju. Rzeczywiście, ceny paliw są najistotniejszą pozycją w koszyku kosztowym będącym podstawą do kształtowania cen ciepła. Jednakże ceny węgla gwałtownie wzrosły już w poprzednim roku. Nasze przedsiębiorstwo w 2016 r. zmuszone było dwukrotnie unieważnić przetarg na dostawę miału węglowego, właśnie ze względu na zbyt wysoki poziom oferowanych cen. Ostatecznie zakontraktowaliśmy opał z ceną o niemal 60% wyższą w stosunku do cen sprzed kilku ostatnich lat. Wzrost ceny miału węglowego tylko częściowo znalazł odzwierciedlenie w taryfie obowiązującej od 1 marca 2017 r., bowiem wówczas dysponowaliśmy jeszcze zapasami węgla z poprzednich dostaw. W bieżącym roku rozstrzygnęliśmy przetargi na poziomie cenowym zbliżonym do roku 2016, co będzie w całości odzwierciedlone w przyszłej taryfie dla ciepła.

  Pragniemy jednakże uspokoić naszych klientów, iż nie przewidujemy dynamicznego wzrostu cen ciepła w kolejnej taryfie. Nasza obecna taryfa obowiązywać będzie do końca lutego 2018 r. Natomiast możemy spodziewać się, iż z początkiem stycznia przyszłego roku, firma Michelin Polska S.A. właściciel drugiego źródła ciepła, wprowadzi do stosowania nową taryfę, bowiem 12 miesięczny termin obowiązywania ich obecnej taryfy upływa z końcem bieżącego roku. Ceny stosowane przez fabrykę opon w niemal 50% znajdują odzwierciedlenie w cenach ciepła dla odbiorcy końcowego ogrzewanego z miejskiej sieci ciepłowniczej.

  Chcielibyśmy zwrócić uwagę, iż aktualnie zarówno ceny ciepła ustalane przez Michelin Polska S.A. jak i przez MPEC uzależnione są od cen jednego surowca - miału węglowego. Niebagatelne wpływ na cenę ciepła mają też koszty uprawnień do emisji CO2, zwłaszcza że przydziały darmowych uprawnień w bieżącym okresie limitowania są rokrocznie zmniejszane. Na rok 2018 Spółka MPEC otrzyma uprawnienia, które pozwolą jedynie na pokrycie ok. 35% zapotrzebowania. Powyższe czynniki, w dużej mierze, wpłynęły na podjęcie przez  MPEC działań zmierzających do uzyskania dywersyfikacji strumienia paliwowego wykorzystywanego do produkcji ciepła. W ciągu kilku najbliższych lat ciepło w Olsztynie wytwarzane będzie w oparciu o biomasę, paliwo odpadowe, węgiel kamienny i gaz ziemny. Pozwoli to po pierwsze bardziej chronić nasze środowisko, a po drugie uzyskać niezależność od wahań cenowych surowców energetycznych oraz wykorzystanie lokalnych zasobów do celów energetycznych.

  Obecnie przygotowywany jest pierwszy etap modernizacji Ciepłowni Kortowo polegający na wybudowaniu ciepłowni biomasowej, która będzie produkować ciepło w oparciu o spalanie zrębków drzewnych. Nowa ciepłownia zaspokoi ok. 25% zapotrzebowania na ciepło. Ważnym aspektem tej inwestycji jest ochrona środowiska oraz kwestia uniknięcia kosztów związanych z zakupem uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Spółka otrzymała 50% dofinansowanie ze środków unijnych na tę inwestycję. Obecnie prowadzone jest postepowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Planujemy, iż z początkiem roku 2019 rozpoczniemy produkcję ciepła z biomasy.

  W najbliższym miesiącach planujemy również powtórzyć przetarg na wyłonienie wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za wybudowanie nowej elektrociepłowni opalanej paliwem wytworzonym z odpadów komunalnych wraz z kotłownią szczytową opalaną gazem ziemnym. Niestety, ze względu na zbyt wysoką cenę, jaką uzyskaliśmy w wyniku poprzedniego postępowania, zmuszeni byliśmy je unieważnić. Obecnie prowadzimy dialog techniczny w celu rozpoznania oczekiwań i wymagań rynku. W odpowiedzi na ogłoszenie o dialogu technicznym, które zamieściliśmy na stronach BIP, w wyznaczonym terminie zgłosiły się aż 32 podmioty. Odzew rynku na nasze zaproszenie do udziału w dialogu technicznym przerósł nasze najśmielsze oczekiwania! Świadczy to o dużym zainteresowaniu naszym projektem. Zakończenie dialogu technicznego planujemy na połowę października, po czym przystąpimy do prac nad ponownym ustrukturyzowaniem projektu w taki sposób, aby możliwe było zrealizowanie założonych celów, a jednocześnie uzyskanie atrakcyjnej oferty. Przypominamy, iż ta inwestycja ubiega się o dotację ze środków Unii Europejskiej. Nasz wniosek jest w trakcie oceny merytorycznej II stopnia przez NFOŚiGW.

Aktualności

Sklep internetowy

Sprawdź ofertę

Stacja meteo "Słoneczny Stok" w Olsztynie

Położenie geograficzne: 53°47' N; 20°30' E
Temperatura powietrza: 3.4 °C
Prędkość wiatru: 1.6 m/s
Nasłonecznienie: 1.0 W/m2

Ciepłownia "Kortowo"

Przepływ wody sieciowej: 1866.0 m3/h
Moc źródła ciepła: 70.9 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 76.4 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 44.5 °C

Elektrociepłownia "Michelin"

Przepływ wody sieciowej: 1245.0 m3/h
Moc źródła ciepła: 47.2 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 75.0 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 43.0 °C

facebook