pl en

MPEC Olsztyn

...z nami zawsze
będzie cieplej...

Aktualności

 • IV runda dialogu konkurencyjnego

  dodano: 2014-03-11 13:53:35

  Kolejny krok w kierunku optymalizacji dostaw ciepła

  20 lutego 2014 r. zakończyła się czwarta runda dialogu konkurencyjnego, prowadzonego w ramach postępowania "Wybór partnera prywatnego w celu świadczenia dostaw ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej”. Spotkania poświęcone były wyłącznie kwestiom wypracowania docelowego rozwiązania technicznego dla Olsztyna.

  Formuła dialogu konkurencyjnego pozwala na optymalizację założeń Projektu w zakresie konfiguracji źródła, technologii, czy też zastosowania paliw. Wymóg utylizacji paliwa alternatywnego w nowej elektrociepłowni, które wytwarzane będzie w olsztyńskim ZGOK, został zaakceptowany przez wszystkich Partnerów Prywatnych. Uznano również za celowe wykorzystanie paliwa alternatywnego z pozostałych instalacji w regionie. Zastosowania paliwa alternatywnego pozwala na dywersyfikację miksu paliwowego oraz uzyskanie bardzo przewidywalnego i stabilnego źródła paliwa na cele energetyczne. Spalanie paliwa alternatywnego w nowej elektrociepłowni domknie proces unieszkodliwiania odpadów komunalnych poprzez wyeliminowanie ich składowania oraz umożliwi odzyskanie energii.

  W trakcie spotkań został również szczegółowo omówiony zakres modernizacji Ciepłowni Kortowo. Planowana modernizacja umożliwi pracę tego źródła przez cały okres trwania umowy partnerstwa. Co istotne - będzie ono spełniać wszystkie standardy związane z ochroną środowiska, określone w dyrektywie IED.

  Docelowe rozwiązanie techniczne będzie jeszcze przedmiotem dalszych prac i uzgodnień w ramach kolejnych negocjacji.

Aktualności

Sklep internetowy

Sprawdź ofertę

Stacja meteo "Słoneczny Stok" w Olsztynie

Położenie geograficzne: 53°47' N; 20°30' E
Temperatura powietrza: 20.0 °C
Prędkość wiatru: 1.9 m/s
Nasłonecznienie: 333.0 W/m2

Ciepłownia "Kortowo"

Przepływ wody sieciowej: 897.3 m3/h
Moc źródła ciepła: 26.8 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 68.4 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 42.6 °C

Elektrociepłownia "Michelin"

Przepływ wody sieciowej: 898.0 m3/h
Moc źródła ciepła: 25.2 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 65.8 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 42.4 °C

facebook