pl en

MPEC Olsztyn

...z nami zawsze
będzie cieplej...

Aktualności

 • II runda dialogu za nami

  dodano: 2013-10-22 12:16:34

  Zakończyła się druga runda dialogu konkurencyjnego w ramach toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą  „Wybór partnera prywatnego w celu świadczenia dostaw ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Olsztynie”.

  Podczas spotkań z pięcioma podmiotami (POSCO Enginering & Construction Co. Ltd (Korea), Abeinsa Ingenieria y Construction Industrial S.A. (Hiszpania), Konsorcjum: NDI S.A., NDI Hotel Management Sp. z o.o., Besix Group S.A. (Polska, Belgia), Strabag Sp. z o.o. (Polska), Konsorcjum: Dalkia Term S.A., Dalkia Poznań S.A., Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni S.A.),  prowadzone były rozmowy dotyczące podziału zadań i ryzyk pomiędzy stroną prywatną i publiczną, sposobu finansowania przedsięwzięcia, a także zakresu modernizacji Ciepłowni Kortowo. Uzgadniany był również model biznesowy oraz sposób funkcjonowania spółki partnerstwa prywatno – publicznego. Intencją Zarządu Spółki jest, by ostatecznego wyboru partnera dokonać w pierwszym półroczu 2014 roku.

  8 października, w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie, odbyła się debata poświęcona Programowi „Polskie Inwestycje Rozwojowe”. Wzięli w niej udział szefowie strategicznych polskich firm  - między innymi PGNiG i Lotos, przedstawiciele ministerstwa skarbu oraz prezes Spółki MPEC – Konrad Nowak.

  W opinii prezesa K. Nowaka, inwestycja powinna być dla PIR interesująca ze względu na możliwość wykorzystania w elektrociepłowni paliwa alternatywnego wytwarzanego z odpadów komunalnych.

  - To musi być atrakcyjne biznesowo, ale jednocześnie chronić odbiorców przed np. drastycznymi podwyżkami. Naszą intencją jest, żeby PIR zachęcał kapitał prywatny, sprawiał, by jego wrażliwość na ryzyka była mniejsza – mówił. 

  W swoim wystąpieniu Prezes MPEC stwierdził, iż zaangażowanie PIR w ten projekt  jako mniejszościowego inwestora kapitałowego, uczyni go bardziej atrakcyjnym. Budowa nowej elektrociepłowni, której wartość szacowana jest na poziomie 500-800 mln zł, realizowana będzie w formule partnerstwa publiczno – prywatnego. MPEC wraz z partnerem wybranym w postępowaniu, zawiąże spółkę celową, która zrealizuje tę inwestycję. Według prezesa K.  Nowaka, planowane przedsięwzięcie oparte jest na rzeczywistych potrzebach rynku, jakimi są produkcja ciepła oraz termiczne unieszkodliwienie paliwa alternatywnego produkowanego w regionie. Nasze przedsięwzięcie wpisuje się zatem w program i cele działalności PIR.

Aktualności

Sklep internetowy

Sprawdź ofertę

Stacja meteo "Słoneczny Stok" w Olsztynie

Położenie geograficzne: 53°47' N; 20°30' E
Temperatura powietrza: °C
Prędkość wiatru: m/s
Nasłonecznienie: W/m2

Ciepłownia "Kortowo"

Przepływ wody sieciowej: m3/h
Moc źródła ciepła: MW
Temp. wody zasilającej MSC: °C
Temp. wody zwracanej z MSC: °C

Elektrociepłownia "Michelin"

Przepływ wody sieciowej: m3/h
Moc źródła ciepła: MW
Temp. wody zasilającej MSC: °C
Temp. wody zwracanej z MSC: °C

facebook