pl en

MPEC Olsztyn

...z nami zawsze
będzie cieplej...

Aktualności

 • Gotowi na przymrozki

  dodano: 2014-09-23 12:22:00

  Pomimo że jesień jest w tym roku wyjątkowo ciepła, MPEC Olsztyn jest w pełni gotowy na rozpoczęcie sezonu grzewczego 2014/2015 i czeka na zlecenia od właścicieli budynków, spółdzielni mieszkaniowych oraz administratorów. Przypomnijmy, że to oni odpowiadają za rozpoczęcie sezonu grzewczego w Państwa budynkach. Spółka otrzymała już zgłoszenia od pierwszych kilkudziesięciu odbiorców ciepła.

  Okres wakacyjny był dla Spółki czasem intensywnych prac inwestycyjnych i remontowych. W Ciepłowni Kortowo uruchomiono m. in. nowoczesną instalację odpylania spalin, której zadaniem jest przede wszystkim znaczne ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, a w efekcie – czystsze powietrze w Olsztynie. We wrześniu pracę rozpoczyna również instalacja poprawiająca jakość wody stosowanej w sieci ciepłowniczej, co wydłuży żywotność rurociągów. Wykonano szereg innych remontów, które wpłyną na lepszą wydajność systemu produkcji ciepła.

  Od maja 2014 Spółka realizuje na terenie Olsztyna kolejną część projektu modernizacji sieci ciepłowniczej. Przebudowa rurociągów w rejonie ulic: Kołobrzeskiej, Kętrzyńskiego, Dworcowej, Jasnej oraz Warszawskiej, dofinansowana z funduszy unijnych, jest na końcowym etapie - ciepło do mieszkańców płynie już nową siecią. Dzięki zastosowaniu rur preizolowanych zwiększy się jej wydajność, a zminimalizuje awaryjność. Nowoczesne rury pozwalają na stałe, zdalne monitorowanie sieci w zakresie uszkodzeń zewnętrznego płaszcza osłonowego lub lokalizacji nieszczelności.

  Wydajność systemu ciepłowniczego zależy w dużej mierze od wymienników ciepła. O ich sprawność zadbała, należąca do Spółki, stacja chemicznego czyszczenia wymienników. Kamień kotłowy usunięto, również w ramach prywatnych zleceń, z kilkuset takich urządzeń.

  Wszystkim użytkownikom, korzystającym z ciepła sieciowego przypominamy, że przy odczuwalnym w mieszkaniu chłodzie zawiadamiamy w pierwszej kolejności administratora lub zarządcę budynku. To w jego gestii leży zlecenie rozpoczęcia dostaw ciepła do poszczególnych budynków. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej jest gotowe, jeśli taka jest wola odbiorców, dostarczać ciepło przez 365 dni w roku.

  Pamiętajmy o ważnej czynności, jaką należy wykonać przy pierwszym uruchomieniu ogrzewania. Istotne jest obrócenie pokręteł znajdujących się przy kaloryferach maksymalnie w prawo (pozycja „5” lub czerwona gwiazdka), natomiast kiedy grzejnik zrobi się ciepły, należy ustawić pokrętło w pozycji odpowiadającej właściwej dla użytkownika temperaturze.

Aktualności

Sklep internetowy

Sprawdź ofertę

Stacja meteo "Słoneczny Stok" w Olsztynie

Położenie geograficzne: 53°47' N; 20°30' E
Temperatura powietrza: °C
Prędkość wiatru: m/s
Nasłonecznienie: W/m2

Ciepłownia "Kortowo"

Przepływ wody sieciowej: m3/h
Moc źródła ciepła: MW
Temp. wody zasilającej MSC: °C
Temp. wody zwracanej z MSC: °C

Elektrociepłownia "Michelin"

Przepływ wody sieciowej: m3/h
Moc źródła ciepła: MW
Temp. wody zasilającej MSC: °C
Temp. wody zwracanej z MSC: °C

facebook