pl en

MPEC Olsztyn

...z nami zawsze będzie cieplej...

Aktualności

 • Energia wykorzystywana racjonalnie

  dodano: 2018-06-07 11:52:00

  Mniejsze zużycie ciepła, niższa emisja CO2 i oszczędności finansowe, to efekty realizowanego od 2011 roku w Olsztynie programu pn. „Zrównoważone Wykorzystanie Energii”. Nie bez znaczenia mówimy o tym dziś, w Światowym Dniu Środowiska. *

  „Głównym celem projektu jest zrównoważone korzystanie z szeroko pojętej energii, a tym samym wzrost efektywności energetycznej placówek oświatowych będących w programie” – wyjaśnia Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna. „Efektem tego działania jest stopniowe obniżanie zużycia energii, co prowadzi do redukcji kosztów i wymiernych oszczędności środowiskowych” – dodaje prezydent.

  „Impulsem do wdrożenia programu w Olsztynie była „Ustawa o efektywności energetycznej”, która  implementuje do polskiego systemu prawego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych” – uzupełnia Konrad Nowak, prezes zarządu MPEC.

  „W pierwszej edycji programu, który ruszył w kwietniu 2011 roku, uczestniczyło 49 jednostek oświatowych Olsztyna. Do drugiej edycji - a w ciągu ostatnich trzech lat trwania projektu przystąpiły kolejne obiekty, których dziś jest 64” – informuje Konrad Nowak.

  Główny obszar działań drugiej edycji programu skoncentrował się na nadzorze, analizie danych, specjalistycznych działaniach eksploatacyjnych oraz  sporządzaniu audytów energetycznych będących podstawą do podejmowania kolejnych kroków obniżających zużycie energii, na których realizację wymagane są znaczne środki finansowe oraz na likwidacji niskiej emisji i obniżeniu kosztów ogrzewania obiektów oświatowych.

  Można tu zadać sobie pytanie, jak Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie jako dostawca wspiera program wzrostu efektywności energetycznej i w konsekwencji obniżenia emisji? Przede wszystkim MPEC, dzięki wdrożonemu systemowi zdalnej telemetrii monitoruje zużycie ciepła i analizuje obiekty pod względem normatywnych potrzeb. Oznacza to, że dla każdego budynku wykonywany jest corocznie audyt energetyczny na podstawie zużyć i danych z umów na dostawę mediów, co skutkuje ciągła poprawą efektywności wykorzystania energii. Ponadto MPEC zapewnia utrzymanie instalacji grzewczych i ciepłej wody w ciągłej sprawności, na bieżąco dokonuje regulacji instalacji, a także rekomenduje działania modernizacyjne.

  Realizując program „Zrównoważonego Wykorzystania Energii”, podzielono go na kilka etapów. I tak pierwszym etapem było wdrożenie we wszystkich obiektach ogrzewanych przez MPEC systemu telemetrii umożliwiającej zdalny nadzór i zmianę charakteru pracy źródeł. W drugim wdrożono działania zaplanowane w programach funkcjonalno-użytkowych, co przełożyło się na optymalizację mocy zamówionej. Obecna edycja pozwoliła na zoptymalizowanie wykorzystania mocy o  3,697 MW, co daje wartość ekonomiczną na poziomie 322 161,67 [zł/rok]. Kolejnym krokiem była budowa nowoczesnych węzłów cieplnych z pełną automatyką i zdalnym sterowaniem w 6 szkołach. Następnie zastąpiono drogie ogrzewanie olejowe ciepłem sieciowym w dwóch kolejnych szkołach. Następnym etapem było rozszerzenie usługi wykonywania audytów energetycznych pozwalających o ubieganie się o środki pomocowe przez właściciela obiektu. Wspólne działania dyrektorów szkół, Wydziału Strategii i Funduszy Europejskich, Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Olsztyna oraz MPEC-u doprowadziły do uzyskania w ubiegłym roku pomocy w wysokości 8 mln zł na modernizację 5 szkół. Ostatni etap to likwidacja niskiej emisji poprzez przyłączenie dwóch szkół do miejskiej sieci.

  Należy zwrócić uwagę na fakt, że realizacja programu „Zrównoważonego Wykorzystania Energii”  w zakresie poprawy efektywności energetycznej bez angażowania firm zewnętrznych w obiektach oświatowych, przynosi korzyści nie tylko środowisku naturalnemu, ale także właścicielowi i dostawcy ciepła. Dostawca w miejsce wygospodarowanej i zaoszczędzonej mocy cieplnej przyłącza kolejne budynki, a nowo powstające osiedla są ogrzewane z niskoemisyjnego ciepła systemowego bez potrzeby dodatkowych inwestycji w źródłach ciepła. Właściciel natomiast wywiązuje się z swojego obowiązku efektywnego gospodarowania energią i uzyskuje oszczędności finansowe.

  Projekt pn. „Zrównoważone Wykorzystanie Energii” to wspólna inicjatywa Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Olsztyna, Pełnomocnika Prezydenta ds. Infrastruktury i Gospodarki Elektroenergetycznej oraz Spółki MPEC. Patronat nad projektem objął Prezydent Miasta Olsztyna. 


  *Światowy Dzień Środowiska – ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na Konferencji Sztokholmskiej w 1972 roku i obchodzony corocznie 5 czerwca w ponad 100 krajach dla przypomnienia głównych haseł konferencji dotyczących zgodności rozwoju cywilizacji z rozwojem ekologicznym otaczającego świata.

  Galeria zdjęć z konferencji dot. optymalizacji kosztów ciepła w oświacie z dn. 5.06.2018 r. 

Aktualności

Sklep internetowy

Sprawdź ofertę

Stacja meteo "Słoneczny Stok" w Olsztynie

Położenie geograficzne: 53°47' N; 20°30' E
Temperatura powietrza: 20.5 °C
Prędkość wiatru: 0.0 m/s
Nasłonecznienie: 232.0 W/m2

Ciepłownia "Kortowo"

Przepływ wody sieciowej: 21.9 m3/h
Moc źródła ciepła: 0.3 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 57.3 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 46.1 °C

Elektrociepłownia "Michelin"

Przepływ wody sieciowej: 983.0 m3/h
Moc źródła ciepła: 28.0 MW
Temp. wody zasilającej MSC: 0.0 °C
Temp. wody zwracanej z MSC: 0.0 °C

facebook