pl en

MPEC Olsztyn

...z nami zawsze
będzie cieplej...

Aktualności

 • Redukcja pyłów o 80 procent

  dodano: 2014-10-27 08:48:00

  17 października b.r. w siedzibie Spółki MPEC odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Redukcja emisji pyłów w MPEC Sp. z o.o. poprzez budowę nowego układu odpylania spalin”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014. Zakończony 31 lipca, drugi etap modernizacji instalacji odpylania przy kotłach Ciepłowni Kortowo pozwoli zniwelować emisję pyłów do ilości śladowych.

   

  W spotkaniu uczestniczyło ponad 50 gości. Byli to członkowie Warmińsko-Mazurskiej Rady na Rzecz Ciepłownictwa, Klastra „Razem Cieplej”, przedstawiciele Banku Ochrony Środowiska S.A., firmy Instal-Filter S.A. – głównego wykonawcy instalacji i Ecoenergia Sp. z o.o. – firmy prowadzącej badania nad emisją zanieczyszczeń. Na spotkaniu obecny był również Zarząd oraz pracownicy Spółki MPEC.

  Po oficjalnym powitaniu gościu przez prezesa Konrada Nowaka, obecni mieli okazję wysłuchać czterech prelekcji na temat zrealizowanego projektu. Pierwszą z nich pt. „Ciepłownia "Kortowo" - produkcja ciepła zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska” wygłosił Grzegorz Myka, Główny Specjalista ds. Ochrony Środowiska. Maciej Napieralski, przedstawiciel firmy Instal-Filter SA opisał aspekty projektu od strony wykonawcy oraz kompleksowej realizacji instalacji. Łukasz Baran z firmy Ecoenergia Sp. z o.o. opowiedział o oczyszczaniu spalin z tlenków azotu metodą SNCR. Podsumowaniem prelekcji było wystąpienie prokurent Lidii Warnel, która opisała finansowanie projektu.

  Po zakończonych prelekcjach oraz prezentacji filmu podsumowującego projekt, goście udali się na spacer po kortowskiej Ciepłowni. Dyrektor Biura ds. Produkcji Energii Cieplnej, Wiesław Prokopczuk oprowadził uczestników spotkania po terenie obiektu, pokazując nowo powstałą instalację.

  Całkowity koszt projektu pn. „Redukcja emisji pyłów w MPEC Sp. z o.o. poprzez budowę nowego układu odpylania spalin” wyniósł 4 190 000 złotych, z czego 1 257 000 złotych pochodziło z dofinansowania Norweskiego Mechanizmu Finansowego, natomiast 2 929 500 złotych z preferencyjnego kredytu, udzielonego przez Bank Ochrony Środowiska S.A.

  Ograniczenie emisji oraz dbałość o środowisko naturalne Olsztyna to jeden z priorytetów działalności Spółki MPEC. Dzięki wykonanym w latach 2005-2013 modernizacjom udało się ograniczyć emisję pyłów o 80%, co obrazuje poniższy wykres. Dalsze prace pozwolą obniżyć jej poziom do ilości śladowych. 

  Źródło: dane Spółki MPEC.

Zdjęcia

Aktualności

Sklep internetowy

Sprawdź ofertę

Stacja meteo "Słoneczny Stok" w Olsztynie

Położenie geograficzne: 53°47' N; 20°30' E
Temperatura powietrza: °C
Prędkość wiatru: m/s
Nasłonecznienie: W/m2

Ciepłownia "Kortowo"

Przepływ wody sieciowej: m3/h
Moc źródła ciepła: MW
Temp. wody zasilającej MSC: °C
Temp. wody zwracanej z MSC: °C

Elektrociepłownia "Michelin"

Przepływ wody sieciowej: m3/h
Moc źródła ciepła: MW
Temp. wody zasilającej MSC: °C
Temp. wody zwracanej z MSC: °C

facebook